Zákaznícka podpora LOKiA WMS

Pre existujúcich zákazníkov

Fax           +420 597 071 010

E-mail:      support@lokiawms.com

Pre nových zákazníkov

Tel.          +421 911 580 590
Fax          +420 597 071 010

E-mail:    sabina.klicova@grit.cz

Zákaznícka podpora je našim zákazníkom k dispozícii zdarma v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.