Zákaznícka podpora LOKiA WMS

Pre existujúcich zákazníkov

Tel:           +420 778 745 742
E-mail:      support@lokiawms.com

Pre nových zákazníkov

Tel:        +421 903 703 726
Email:    vladimir.bobek@grit.eu

Zákaznícka podpora je našim zákazníkom k dispozícii zdarma v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.