Odborové riešenia pre logistických providerov a dopravcov

Veľa dodávateľov využíva pre skladovanie či doručenie tovarov logistický outsourcing, teda prenesenie logistických činností na logistické providery (LSP – Logistics Service Providers), ktorí využívajú automatizované systémy pre riadenie skladov - WMS. Dodávame dopravcom špecializovaný software pre riadenie skladovania LOKIA WMS s prehľadom zásob a skladových pohybov podľa zákazníkov.

Aby obidve strany mali k dispozícii informácie potrebné k zaisteniu svojich cieľov, je dôležité tieto systémy prepojiť tak, aby sa dáta vytvorené v jednom systéme preniesli pomocou EDI do systému druhého. Logistický provider si vďaka dátam zákazníka bude môcť lepšie plánovať svoje operácie, zákazník zvýši úroveň zákazníckeho servisu a zlepší plánovanie.