Add-on riešenia CRM pre obchod

Vyskúšajte doplnkové riešenia Microsoft Dynamics CRM pre obchod

Čo je add-on riešenie CRM?

Nadstavbové moduly rozširujú možnosti práce so systémom na riadenie vzťahov so zákazníkmi, partnermi či dodávateľmi (Customer Relationship Management). Add-on riešenia a doplnkové aplikácie pre systém Microsoft Dynamics CRM sú preverené našimi zákazníkmi a sú spravidla rýchle z hľadiska nasadenia. Ich využitie tak zvyšuje návratnosť používania celého systému.

Referencie

Aké nadstavby zefektívnia váš obchod?

Využite väzbu kontaktov na Google mapy

Prepojenie na Outlook a mapové podklady robia každodenné používanie CRM systému jednoduchším. 

Microsoft Dynamics CRM ako systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi ponúka celú škálu funkčností, ktoré umožňujú už vo svojom základe evidovať kontaktné údaje pri zákazníkoch, partneroch, konkurentoch alebo kontaktných osobách. Základom kontaktných údajov sú aj adresy vrátane GPS súradníc.

Čo ale Microsoft Dynamics CRM štandardne nedokáže, je zobraziť lokácie na mape. Vzhľadom na časté požiadavky obchodníkov, servismanov aj marketingových pracovníkov na vizualizáciu adresných informácií na mapách môžeme zobrazovať polohu záznamu na mape, či už v karte obchodného vzťahu alebo kontaktu. Mapa môže obsahovať všetky zobrazenia a funkčnosti Google Maps.

Podporte rozvoj zákazníckeho portfólia

Integrácia máp v CRM má mnoho praktických využití. Napríklad ak zákazník vysiela obchodného zástupcu do výrobných areálov. Tam obchodníci obvykle navštívia jednu firmu, napriek tomu neodchádzajú s prázdnymi rukami. Jednoduchým kliknutím na mapu z vtáčej perspektívy môžu označiť jednotlivé budovy vo výrobnom areáli, pokiaľ sa im zdá, že ide o podniky, ktoré by mohli mať záujem o ich produkty alebo technológie. Nachádza tak potenciálnych zákazníkov bez drahého nákupu marketingových databáz.

Prakticky totožne postupuje obchodník aj rýchlym označením miesta pomocou tabletu, a ich predajní asistenti potom majú okamžite úlohu v Outlooku – zistiť, kto na danej adrese sídli a komu zavolať na dohodnutie stretnutia. Praktickým prínosom je významná úspora kilometrov, ktorá sa dá dosiahnuť vďaka oveľa efektívnejšiemu plánovaniu obchodných schôdzok.

Ako zlepšiť spoluprácu obchodu a výroby?

Sledovanie produktov v rozpracovaných príležitostiach poskytuje výrobným spoločnostiam najmä dva benefity. Po prvé, lepšie plánovanie nákupu, keď vďaka množstvu produktov v ponukách je možné predpovedať potrebu nákupu surovín, polotovarov aj doplnenie kusovníkov.

Po druhé, vďaka evidencii rozpracovaných obchodov podľa produktov je možné na základe znalosti množstva a zloženia požadovaných produktov minimalizovať prestoje liniek spôsobené nastavovaním výrobných programov. Je možné vyrábať niektoré produkty a polotovary do zásoby, keď je evidentné, že budú v dohľadnej dobe výrobou vyžadované.

Obchodný výhľad pipeline a sledovanie príležitostí je prostredníctvom prehľadného zobrazenia k dispozícii aj vedúcemu výroby či nákupu. Vďaka perfektnému prehľadu o rozpracovaných obchodoch má výrobný riaditeľ v každej chvíli prehľad o tom, nakoľko budú výrobné linky vyťažené v ďalšom období. Môže tak jednoducho plánovať, koľko pracovníkov potrebuje a koľkým môže schváliť dovolenku.

Podpora dokumentácie k odberateľom

Produktová dokumentácia je potrebná podľa povahy podnikania. Od prehlásenia o zhode, materiálovom zložení cez texty na webové stránky až po obrázky do marketingových letákov. CRM umožňuje ku každému produktu zakladať súbory a riadiť proces ich schvaľovania povolanými užívateľmi a to nielen v rámci vlastnej databázy. Jednoducho v CRM označte, ktorý dokument je aktuálny, priraďte ho k produktu, či ponuke, ku ktorej patrí a CRM ho zavedie do DMS samo. Po integrácii s webovými stránkami umiestni dáta na web, prípadne ich rozošle na odberateľov, ktorí produkt predávajú koncovým zákazníkom. Majte dokumentáciu a jej tvorbu pod kontrolou – prehľadnú a aktuálnu.

Add-on na vytváranie editovateľných oblastí (subgridy) v rámci detailného formulára záznamu slúži na vyšší komfort pri vstupovaní dát do dokumentov. Umožňuje vkladať a upravovať informácie ako sú riadkové kalkulácie, agregačné stĺpcové funkcie, či reakcie na rôzne udalosti v systémových pohľadoch CRM.

Integrácia s telefónnymi ústredňami

Zjednodušenie každodennej práce telefonického operátora prináša integrácia s telefónnymi ústredňami. Významnou podporou obchodu tak je vytáčanie hovoru priamo zo systému alebo naopak, automatická identifikácia volajúceho vrátane správneho priradenia záznamov na obrazovku systému s individualizovaným formátom zápisu do systému podľa potrieb obchodného skriptu volajúceho operátora.

Prax s nadväznosťou CRM a Business Intelligence

Manažérske informačné systémy (BI) možno efektívne napojiť na CRM. Zobrazovacie nástroje tak prenášajú súhrnné aj detailné informácie, od ziskovosti a marží za jednotlivých zákazníkov až po informácie o nákladoch na obchodné aktivity ako sú schôdzky, počet interakcií formou telefonických hovorov či reklamné predmety. Vďaka tomu sa dajú racionalizovať výdaje na konkrétnych zákazníkov.