Vyskúšajte doplnkové riešenia Microsoft Dynamics CRM pre marketing

Čo je add-on riešenie CRM?

Nadstavbové moduly rozširujú možnosti práce so systémom na riadenie vzťahu so zákazníkmi, partnermi či dodávateľmi (Customer Relationship Management). Add-on riešenia a doplnkové aplikácie pre systém Microsoft Dynamics CRM sú preverené našimi zákazníkmi a sú spravidla rýchle z hľadiska nasadenia. Ich využitie tak zvyšuje návratnosť používania celého systému.

Referencie

Aké sú najčastejšie využívané nadstavbové riešenia CRM pre marketing?

CRM vypľňa dáta z registrov za vás

Automatizácia napľňania dát do CRM prebieha často z verejných registrov. Vždy je dôležité mať korektné informácie o evidovaných spoločnostiach a ich štatutárnych zástupcoch. K tomu veľmi dobre poslúži ARES konektor, ktorý prácne vyhľadávanie identifikačných a kontaktných údajov urobí za vás. ARES (administratívny register ekonomických subjektov) je informačný systém, ktorý umožňuje vyhľadávanie nad ekonomickými subjektmi registrovanými v Českej republike. Sprostredkováva zobrazenia údajov vedených v jednotlivých registroch štátnej správy, z ktorých čerpá dáta (tzv. zdrojové registre). Dáta v systéme máte po zadaní IČ doslova na jedno kliknutie.

Nástroje na hodnotenie spokojnosti a prieskumy

Dotazníky na marketingové prieskumy a hodnotenie spokojnosti zákazníkov sú súčasťou CRM. Umožňujú získavať informácie od zákazníkov, ako sú spokojní s mierou poskytnutého servisu, ako hodnotia prístup vašich zamestnancov, aké ďalšie produkty zvažujú, prípadne či by vašu spoločnosť odporučili. Modul umožňuje formulovať otázky do preddefinovaných šablón, voľbu typov odpovedí a samozrejme hromadný e-mailing s dotazníkom z prostredia CRM. Nasleduje uloženie všetkých individuálnych odpovedí na otázky priamo do CRM. To umožňuje, že sa môžete zamerať napríklad na zákazníkov, ktorí nie sú spokojní, napríklad zobrazením do karty spoločnosti. Potom sa môžete lepšie sústrediť na ich udržanie.

Jedným zo základných parametrov služby je práve spokojnosť zákazníkov. Jej systematické sledovanie umožňuje vyššiu kvalitu starostlivosti o klientov. Napríklad firma prevádzkujúca pravidelné servisné kontroly a údržbu strojov, ktoré vyrába, mala svojho času problém so servisnými technikmi. Z dopočutia konateľ vedel, že u zákazníka často ani nepozdravili. Zaviedol teda automatické hodnotenie servisných výkonov. Potom, ako prebehla návšteva technika u klienta, mu automaticky prišiel e-mail s odkazom na stránku, kde mohol krátko ohodnotiť servis. Čoskoro sa kvalita služieb výrazne zlepšila.

Ako spravovať produktové portfólio?

Pokročilá správa produktového portfólia je ďalšou doplnkovou CRM aplikáciou, pomocou ktorej rozhoduje zákazník o zaradení rôznych produktov do portfólia. Užívateľom je pracovník, ktorý navštevuje výstavy po celom svete alebo špecialista, ktorý fotí jednotlivé novinky. Tie okamžite uvidia aj produktoví manažéri vo firme a môžu zahájiť výpočet očakávaných nákladov, marže a zisku, na základe ktorých sa vedúci môže v reálnom čase rozhodnúť, či s výrobcom nadviazať kontakt, alebo nie. Tímová spolupráca zabudovaná priamo v systéme CRM je nesmierne efektívna.

Získavanie spätnej väzby od zákazníkov a produktové portfólio sú zvyčajne spojené nádoby. Spätná väzba od zákazníkov formou jednoduchých marketingových prieskumov realizovaných cez CRM umožňuje obchodnému riaditeľovi efektívne rozhodovať o tovare, ktorý zákazníci potrebujú na predajných pobočkách. Informácie o tom, ktorý tovar zákazníkom na pobočkách chýba, viedli preukázateľne k zvýšeniu tržieb.

Ako zlepšovať kvalitu zákazníckej podpory?

Efektívna práca s pripomienkami a reklamáciami zákazníkov umožňuje identifikáciu problémov v oblasti riadenia kvality. Evidencia počtu kusov reklamácií na konkrétny tovar vám umožní nájsť problematické produkty. S tými je následne možné pracovať – inovovať, sprísniť kontrolu kvality, zmeniť výrobné postupy, či zvoliť vhodnejšie materiály.

Dostávate od odberateľov hromadné reklamácie? CRM umožňuje evidovať vybavenie jednotlivých položiek reklamácie zvlášť – vďaka tomu má oddelenie služieb zákazníkom v každom momente prehľad o tom, čo je už vybavené, aký tovar zákazník na reklamáciu ani nedodal, prípadne ktorý reklamačný technik svoju prácu nestíha. CRM systém umožňuje tiež strážiť termíny a priority. Zákazníci tak majú istotu, že ich požiadavka nezapadne.

Ako budovať znalostnú bázu pre služby zákazníkom?

Yammer je podnikovou sociálnou sieťou 

umožňujúcou zdieľať najlepšie postupy z praxe a prenášať ich nielen v rámci CRM. Podporte svojich zamestnancov či obchodných partnerov zdieľaním tipov, trikov a odporúčaní pre predaj koncovým zákazníkom. Vďaka vlastnej sociálnej sieti, ktorá je tiež súčasťou CRM systému, máte vždy istotu, že sa informácie dostanú ku všetkým, ktorí ich potrebujú. Využívanie podnikovej sociálnej siete môžete rozšíriť aj smerom k dodávateľom či odberateľom ako neformálne prostredie, kde môžu položiť svoje otázky, pripomienky a kde dostanú odpoveď.