Získajte si zákazníkov s Microsoft Dynamics CRM

CRM (customer relationship management) predstavuje riadenie vzťahov so zákazníkmi a zameriava sa na hľadanie nových zákazníkov, rozvoj vzťahov s doterajšími zákazníkmi a servisné služby. Všetko s ohľadom na ziskovosť spoločnosti. Posilňuje starostlivosť o zákazníkov naprieč rôznymi oddeleniami firmy a pomáha uspokojiť potreby v priebehu celého životného cyklu zákazníka.

Microsoft Dynamics CRM pre predaj, marketing aj servis

Predaj: podpora obchodu a procesov celého predajného cyklu. Funkcie na tvorbu a meranie kvalifikovaných obchodných predpovedí. Kvalifikácia obchodných príležitostí, správa ponúk, objednávok a fakturácie.

Marketing: nástroje na tvorbu marketingového mixu. Funkcie na čistenie dát a podrobnú segmentáciu zákazníkov. Komplexná správa marketingových kampaní, nákladov a rozpočtov. Prehľadné zostavy a ROI analýzy.

Servis (služby zákazníkom): efektívna správa a riešenie servisných prípadov. Automatické smerovanie požiadaviek, história služieb, znalostná databáza, reporting v reálnom čase, informácie o dostupnosti pracovníkov. 

CRM systém, ktorý zamestnanci využívajú 

Microsoft Dynamics CRM je integrované do prostredia Microsoft Outlook, alternatívou je webové rozhranie. Prepojením na Microsoft Office majú používatelia k dispozícii prostredie, ktoré dobre poznajú.

Dostupnosť informácií odkiaľkoľvek

Mezi silné stránky CRM riešenia Microsoft Dynamics CRM patrí profesionálna správa zákazníckych informácií o partneroch, ktorá môže byť vďaka mobilnému a offline prístupu vykonávaná odkiaľkoľvek.

Pokročilé nástroje vez nutnosti zásahov IT

Okrem základných modulov obsahuje Microsoft Dynamics CRM množstvo analytických nástrojov a nástrojov na tvorbu a riadenie pracovných postupov – workflow. 

 

Môžu pripravovať pracovné postupy (workflow) a zostavy bez pomoci IT oddelenia s využitím intuitívnych sprievodcov. Samozrejmosťou je nastavenie tímov, úloh a podrobných užívateľských práv.

Prispôsobíme CRM na mieru

 Každé odvetvie a organizácia má svoje špecifiká. Ak má CRM systém správne fungovať, je nutné, aby sa bol schopný plne prispôsobiť reálnemu biznisu spoločnosti. 

Vďaka širokej celosvetovej podpore existuje množstvo rozširujúcich doplnkov. CCV Informační systémy zároveň poskytuje široké možnosti prispôsobenia CRM riešeniu Microsoft Dynamics.

Pozrite sa ako začať s Microsoft Dynamics CRM:

Máte záujem o Microsoft Dynamics CRM 2016?

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára. Radi vám ponúkneme bezplatnú konzultáciu.