Systémová integrácia

Systémová integrácia pre štátnu správu

Zložky štátnej správy spravidla využívajú množstvo informačných systémov, ktoré je potrebné integrovať do väčších a komplexných celkov. Tomu je nutné podriadiť aj prebiehajúce projekty informačných systémov a v neposlednom rade aj pripravované výberové konania. CCV Informačné systémy ako systémový integrátor ponúka svoje bohaté skúsenosti z oblasti IS/IT. Poskytuje napr. tieto služby:

Najmodernejšie technológie

Zárukou plnej funkčnosti našich informačných systémov je používanie najmodernejších technológií. Partnerstvo s Oracle v štátnej správe prináša našim klientom celý rad istôt. Ponúkame bohaté praktické skúsenosti s touto špičkovou platformou, a to jednak z oblasti technológií, aj z oblasti metodík, konzultácií či stanovenia optimálnej licenčnej politiky.