Moduly BI4Dynamics

Čo obsahuje riešenie BI4Dynamics?

BI4Dynamics NAV Standard

BI4Dynamics NAV Standard predstavuje základ tohto riešenia a pokrýva najpoužívanejšie aplikačné oblasti Microsoft Dynamics NAV:

  1. Analýza nákupu
  2. Analýza predaja
  3. Inventarizačná analýza (analýza zásob)
  4. Analýza záväzkov
  5. Analýza pohľadávok
  6. Hlavná analýza – financie

Rozširujúce moduly BI4Dynamics

Rozširujúce moduly pokrývajú špecifické aplikačné oblasti a požiadavky (napr. výroba, projekty, servis) alebo riešia požiadavky pokročilých používateľov (napr. účtovné schémy, predaj-nákup, zásoby-objednávky alebo zdroje-zákazky).

Rozšiřující moduly:

7.   Účtovné schémy
8.   Predajné objednávky
9.   Nákupné objednávky
10. Projekty a zdroje
11. Výroba
12. Servis

Každý z rozširujúcich modulov sa dá objednať samostatne ako rozšírenie nasadeného štandardného riešenia (BI4Dynamics NAV Standard).