Ako funguje BI4Dynamics

Starostlivosť, skúsenosť a profesionálna integrácia

Spoločnosť CCV Informační systémy sa stala na konci roku 2008 zmluvným partnerom slovinského výrobcu NPS Group a distribútorom tohto riešenia na českom a slovenskom trhu, a ani prvá inštalácia BI4Dynamics NAV tak na seba nenechala dlho čakať.

Poskytované riešenie (manažérsky informačný systém – MIS) úzko spolupracuje s Microsoft Dynamics, ale nie  je jeho integrálnou súčasťou. Výhodou takéhoto riešenia je najmä možnosť dokonalejšieho „vyladenia“ práce s dátami z informačného systému smerom k MIS.

Datawarehousing kľúčom

Spoločným „srdcom“ oboch systémov je spoločný dátový sklad. Väčšinou odborníkov je vnímaný ako najlepšia infraštruktúra na podporu strategických iniciatív. Dátový sklad umožňuje integráciu rôznorodých informácií a historických údajov, ktoré môžu byť analyzované prakticky z akéhokoľvek pohľadu. Na rozhodovanie môžete následne vytvoriť systém poskytovania záznamov a ucelených informácií so všetkými dátami z celého podniku. Dátové sklady sú určené najmä na analýzy dát a tvorbu reportov z dát ERP systému.

Obchodný reporting pre obchodné užívateľa

BI4Dynamics NAV je obchodné a nie technologické riešenie. Obchodní používatelia a analytici nemusia rozumieť OLAP technológii alebo mať znalosti programovania. Reporty je možné ľahko tvoriť pomocou tzv. "drag and drop" funkcie. Riešenie je aplikovateľné rovnako dobre v malých, stredných a veľkých podnikoch v takmer každom odvetví.

Obr. Ukážka dashboardu – analýza a riadenie zásob

Technické informácie

Databáza a Microsoft DynamicsTM je kompatibilná s:

Schéma BI4Dynamics