Výkonné analytické a prehľadné reportovacie nástroje

Potrebujete na lepšie manažérske rozhodovanie získať prehľadné informácie z množstva firemných dát? Zaujíma Vás centralizovaný pohľad na svojich dodávateľov, zákazníkov alebo zásoby? Chcete konsolidovať výsledky pobočiek a rozpoznať dôležité trendy?

Ponúkame vyspelé, preverené a dostupné riešenie, ktoré spoľahlivo pokryje vaše potreby. Vďaka expertným znalostiam ERP systému Microsoft Dynamics (NAV alebo AX) přetavíme dáta z vášho systému na kvalitnejšie informácie, na základe ktorých budete efektívnejšie rozhodovať a plánovať.

Dodávame medzinárodne ocenené komplexné business intelligence riešenie pre ERP systém Microsoft DynamicsSme zmluvným partnerom výrobcu NPS Group a distribútormi tohto riešenia na tuzemskom trhu.

Riešenie BI4Dynamics už vo svojej štandardnej inštalácii pokrýva väčšinu požiadaviek manažérskeho informačného systému pre spoločnosti všetkých veľkostí pôsobiacich v takmer všetkých odboroch.

Datový sklad, datová integrácia

BI4Dynamics NAV je komplexné riešenie business intelligence na platformě Microsoft, ktoré obsahuje dátový sklad s obchodnými modelmi, ETL procesy na získanie dát z databázy ERP systému a ich transformáciu, OLAP kocky, automatické procedúry na dennú aktualizáciu dát a predpripravené výstupy v niektorom z najpoužívanejších business intelligence klientských nástrojov (Microsoft Office Excel, Cognos, Panorama NovaView aj.).

Využívame aj vstavané reportovacie a analytické nástroje systému Microsoft DynamicsTM, Microsoft SQL Serveru – Integration Services, Reporting Services, Analysis Services alebo SharePoint Server alebo integrujeme dáta z viacerých zdrojov pomocou nových nástrojov Power BI.

Tip: Ako získať prehľadné informácie a rozpoznať dôležité trendy

Nasadenie business intelligence za 1 deň

Nasadenie BI4Dynamics NAV vedie k veľkým úsporám času. Namiesto niekoľkých mesiacov príprav business intelligence projektu "od základov", môžete nasadiť komplexné riešenie veľmi rýchlo. Od začiatku spustenia implementácie projektu je možné všetko spraviť v jediný deň – teda nastaviť systém a prenos dát, zatiaľ čo náš ďalší tím sa postará o školenie obchodných používateľov. Bežná prax ukazuje, že aj napriek celému radu individuálnych požiadaviek je možné zvládnuť celé sprevádzkovanie za niekoľko dní a preniesť tak pridanú hodnotu business intelligence riešení okamžite do praktického riadenia podniku.

Jednoducho a zrozumiteľne

BI4Dynamics NAV je nezávislé na klientskom nástroji použitom na prezentáciu a analýzu dát. Každý si tak môže vybrať prostredie, ktoré je mu známe alebo preferované v rámci spoločnosti, napr. Microsoft Office Excel. Skúsenosti manažérov podnikov, kde bol produkt nasadený, hovoria o jednoduchosti a používateľsky známom prostredí tohto Business Intelligence riešenia, ktoré  umožňuje prístup k potrebným informáciám v niekoľkých sekundách v požadovaných formátoch.

Dostupné pre každú firmu, každý desktop

BI4Dynamics NAV štandardne za veľmi konkurencieschopné ceny pokrýva všetkých šesť štandardných oblastí ERP systému Microsoft DynamicsTM NAV: Predaj, Nákup, Zásoby, Pohľadávky, Záväzky a Financie. Pritom nie je nutné kupovať ďalšie licencie NAV, aj keď máte veľa zamestnancov, ktorí potrebujú robiť výkazníctvo alebo analytickú prácu s informáciami. Medzi klientmi tohto riešenia sú malé podniky s menej než 10 zamestnancami rovnako ako veľké medzinárodné podniky.

Bez rizika, na mieru

Aby ste mali úplnú istotu pri výbere business intelligence riešenia, ponúkame spracovanie pilotného projektu, pri ktorom vytvoríme testovacie prostredie s využitím Vašich dát. Dodávané riešenie upravíme na mieru potrieb podniku. Ponúkané riešenie je úplne otvorené a umožňuje pridávanie modulov podľa oblastí záujmu používateľa.

Prípadové štúdie

Súbory na stiahnutie

Ukázka BI nad zásobami

Vyskúšajte business intelligence zadarmo

Kontaktujte nás pomocou formulára. Radi vám ponúkneme bezplatnú konzultáciu.

Aktuality

Lepším riadením vzťahov so zákazníkmi k vyšším ziskom i efektivite

Mnohými generáciami overené úslovie ‚náš zákazník – náš pán‘ nepochybne platí aj dnes. Avšak v dobe, ktorá sa svojou rýchlosťou, objemom obchodných aktivít i nutnosťou neustále reagovať na nové a nové situácie vymyká všetkému, na...

Čítať viac 18. január 2016

Vyšibte svoje dáta pomocou nástroja BI

Tápete niekedy, ako z množstva firemných dát prehľadnejšie získavať potrebné informácie? Tak využite jarnú ponuku, ktorá je určená užívateľom podnikového ERP systému Microsoft Dynamics NAV alebo AX. Na skúšku po dobu 30 dní...

Čítať viac 6. apríl 2015

Všetky aktuality