Odborové riešenia pre distribúciu v zdravotníctve

Alfou a omegou pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, farmaceutických výrobcov či distribučné firmy sú rýchle a presné informácie o šaržách, exspiráciách a ďalších detailoch tovaru, ktoré sú bezpečne prenášané medzi systémami obchodujúcich protistrán. Elektronická výmena dát v celom dodávateľskom reťazci významne znižuje chybovosť a náklady pri zachovaní vysokých nárokov na výkonnosť logistiky.