Zákazníci EDI ORION prechod na novšiu verziu EDIFACT nepocítia

7. február 2011

Skupina COOP Jednota Slovensko sa v nedávnej dobe rozhodla používať novšiu verziu štandardu EDIFACT D:01B. Dodávatelia do slovenských Jednôt stoja pred úlohou prispôsobiť ich EDI komunikáciu novšiemu štandardu.

EDI ORION zaistí súlad s novšou verziou rýchlo a bez poplatkov

Pre zákazníkov EDI ORION nie je použitie novšej verzie žiadnou prekážkou. Súlad s novším štandardom prebieha automaticky na strane poskytovateľa služby, spoločnosti CCV Informačné systémy.

Zákazníci EDI ORION nemusia kupovať novú konverznú šablónu, ani robiť akékoľvek ďalšie veľké a nákladné zásahy do EDI riešenia, prípadne podnikového informačného systému. Prevod zo staršej verzie štandardu EDIFACT je pre CCV Informačné systémy rutinná záležitosť, ktorú sme realizovali mnohokrát. Pre zákazníkov EDI ORION je prechod zdarma, bez akýchkoľvek poplatkov.

Jediný export z podnikového systému bez ohľadu na verziu EDIFACT

V súčasnej dobe sa na Slovensku, používajú obidve verzie EDIFACT. Niektoré reťazce používajú ešte starší formát (Ahold, Metro), niektoré komunikujú obomi (časť marketov COOP Jednota na Slovensku) a niektoré posielajú už len EDI správy založené na verzii EDIFACTU D:01B (Globus ČR, COOP Jednota Nové zámky). Zákazníci EDI ORION aj cez tieto rozdielne požiadavky využívajú len jeden export z  podnikového systému.

Máte problém s prechodom na novšiu verziu EDIFACT?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme:

Ľubomír Miškolci

Mobil: +421 911 580 590
E-mail: lubomir.miskolci@ccvis.sk

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.