WMS systémy: Rýchlejšie, presnejšie, lacnejšie

2. máj 2017

Logistika je v súčasnosti komplikovaným odborom, ktorý v sebe zahrňuje niekoľko samostatných, avšak stále viac previazaných oblastí. Vedľa riadenia dopravy, monitoringu vozov a plánovania trias je jej dôležitými zložkami riadenie skladu a identifikácia tovarov či audit hmotných tokov. RFID, vychystávanie hlasom, roboti, autonómne vozidlá a ďalšie trendy sú v skutočnosti nafúknuté bubliny alebo spása logistiky, pýta sa na úvod článok magazínu Computerworld v rozhovore s Tomášom Kormaňákom. 

V poslednej dobe sa v logistike objavilo niekoľko inovácií, ktoré by sme mohli na prvý pohľad považovať za zásadné pre systémy riadenia skladu WMS (Warehouse Management System). Nech už ide o nástup rôznych mobilných zariadení do skladovej praxe, princípy rozšírenia reality alebo možnosti autonómnych vozidiel. Nastupuje štíhla logistika, vychystávanie hlasom alebo RFID čipy. Ktoré z nich majú v súčasnosti najväčšiu šancu na uplatnenie na českom i slovenskom trhu logistických riešení?

„Vo využiteľnosti systému WMS stále nachádzame veľké rezervy. Riadenie skladu pomocou papierov je na tuzemskom trhu stále bežnou praxou,“ upozorňuje Tomáš Kormaňák, produktový manažér spoločnosti CCV Informačné systémy. „Veľa podnikov, hlavne výrobných, stále používa svoje zavedené postupy, kde jediný funkčný systém je v hlave šéfa logistiky. Riadenie práce a všetku evidenciu riešia pomocou papierov. Tlak na výkonnosť logistiky alebo traceabilitu sa však zvyšuje a situácia sa začína meniť.“

Ukazuje sa, že klasický model on-premise systémov pre riadenie logistiky zákazníkom prestáva dostačovať a budovanie veľkých a na mieru realizovaných WMS systémov prestáva byť efektívne“, pokračuje Kormaňák a dodáva: „Ich nevýhodou je, že projekty systémového zavádzania trvali dlho a mohlo sa stať, že zákazníci boli zaťažení niektorými pokročilými funkciami systému, i keď ich vlastne nechceli využívať.“

Východiskom sú podľa neho ľahké cloudové riešenia pre WMS, ktoré je možno rýchlejšie nasadiť do ostrej prevádzky. „To však nie je na úkor funkčnosti, systém ponúka rovnakú škálu funkcií ako jeho robustný on-premise variant, hoci tentokrát s využitím modulárneho prístupu. Zákazníci si teda môžu sami povedať, o ktoré  funkcie WMS majú záujem. Ostatné funkcie sú im skryté. Platíte iba za to, čo využívate,“ prehlasuje Kormaňák.

Čiarový kód nie je mŕtvy

Z ohlasov v odborných médiách by sa mohlo zdať, že hlavnú rolu pri snahách o ďalšie zefektívnenie optimalizácie zásoba a práce pri riadení skladu budú hrať v najbližších rokoch niektoré často medializované inovácie. 

Kormaňák verí, že iné identifikačné média než čiarové kódy, ako sú RFID tagy, zákazníkov zaujímajú, ale mieni, že ich návratnosť nie je jednoznačná, pretože závisí na druhu tovaru. Zákazníci sa podľa neho stále zaujímajú o alternatívy k štandardným metódam vychystávania. I cez to sa však v drvivej väčšine projektov nasadenia WMS stále zavádzajú klasické čiarové kódy. Ty sú totiž i dnes jediným spôsobom identifikácie, ktorý funguje u všetkých skladových procesov. Rozhodne neplatí, že čiarový kód je mŕtvy.

Aktuálnym trendom je podľa Kormaňáka tiež prehlbujúca sa spolupráca naprieč dodávateľským reťazcom. Pre riadené skladovanie to napríklad znamená automatický príjem tovarov, ktorý zahrňuje i parametre, ako sú sériové čísla či dátum exspirácie, uvedené v dodacom liste prijatom formou elektronickej komunikácie medzi systémami (EDI).

Čo je teda podmienkou dobrého riešenia? „Nejde ani tak o samotné technológie, ktoré sú často preceňované“ súdi Kormaňák. Alfou a omegou samotného riešenia je podľa neho analýza logistických procesov a návrh ich novej podoby. Podľa toho je potom k dispozícii rada ľahkých a užitočných technológií napr. v oblasti riadenia dopravy, pričom samostatnou kategóriou je potom ich napojenie na systém WMSL alebo na podnikový informačný systém. „Dôležitou súčasťou je práve integrácia – u väčšiny projektov môže byť udržovanie aktuálnych dát vo viacerých systémoch prakticky nemožné,“ dodáva Kormaňák. 

Prísľuby štíhlej logistiky

Štíhla logistika sa uplatní predovšetkým v činnostiach, ktoré hodnotu ako takú nepridávajú, naopak iba zvyšujú náklady na realizáciu výroby či služby. Pritom je celkom bežné, že väčšina podnikových procesov je tvorená z viac než 95 percent práve takýmito činnosťami.

„Hlavným predpokladom úspechu štíhlej logistiky je štíhle myslenie v spoločnosti,“ vysvetľuje Tomáš Kormaňák a pokračuje: „Každá inovácia by bola odsúdená k neúspechu, keby o jej nasadení je presvedčený iba majiteľ firmy a ostatný ľudia sú natoľko zaneprázdnení, že pre štíhle myslenie sami nevytvárajú priestor. Keď sme napríklad zavádzali nový WMS systém u spotrebného družstva, minimálne rovnakou mierou ako technológie sa na rýchlej návratnosti investície podieľalo štíhle myslenie kľúčových manažérov firmy.“

Viac v článku v magazíne Computerworld 5/2017 (str. 15-17, autor Vít Petrjanoš)

Súvisiace:

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.