WebEDI sprístupňuje elektronické obchodné doklady drobným podnikateľom

22. február 2016

Plnohodnotná elektronická výmena obchodných dokladov s protistranami je na rozdiel od svojej papierovej či PDF podoby rýchlejšia, lacnejšia, presnejšia aj spoľahlivejšia. Využíva ju napríklad celá oblasť rýchloobrátkového tovaru či automobilový priemysel a veľký rozmach zaznamenáva v súčasnosti aj v ďalších segmentoch, ako sú internetové obchody. Svoj potenciál pritom neobmedzuje len na veľké spoločnosti, podobné benefity môže veľmi ľahko čerpať aj malý dodávateľ alebo živnostník. 

Doba cloudu a webových služieb totiž umožnila preklopiť doterajšie „veľké riešenia“ na elektronickú výmenu dát (EDI) aj s väčšinou funkcií do rozhrania bežných internetových prehliadačov, čím ich sprístupnila prakticky komukoľvek a odkiaľkoľvek. Aj drobný podnikateľ tak môže veľmi jednoducho svojmu odberateľovi poslať obchodný doklad plne elektronicky a ten ho dostane v rovnakej podobe, ako keby mu ho zasielal automatizovane ERP systém veľkého dodávateľa.

Elektronická faktúra či iný doklad na pár kliknutí

Napríklad prostredníctvom webového rozhrania ORION WebEDI sa dajú veľmi jednoducho spracovávať objednávky, vytvárať a zasielať faktúry, dodacie listy a ďalšie doklady. Zadávanie dát prebieha ručne pomocou aplikácie, ktorá množstvo údajov dopĺňa automaticky a zároveň skontroluje, či majú doklady všetky náležitosti. Samozrejmosťou je aj dôkladné zabezpečenie, kedy prístup prebieha cez zabezpečený protokol a s pomocou šifrovania a všetky dáta sú následne dôveryhodne archivované. 

Službu pritom možno nasadiť prakticky okamžite a využiť ju na komunikáciu so všetkými EDI-ready obchodnými reťazcami či ďalšími partnermi. Prostredníctvom nej sa tak dá veľmi jednoducho splniť požiadavka odberateľov na zavedenie EDI, a to aj na veľmi malý počet dokladov. Navyše umožňuje v prípade nárastu objemu dokladov jednoduchý prechod na plnohodnotné EDI so všetkými jeho výhodami bez straty kontinuity.

-chv-

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.