WatchDog pre vyššiu stabilitu Microsoft Dynamics NAV

22. december 2016

Pre zaistenie dostupnejšieho a spoľahlivejšieho fungovania ERP systému Microsoft Dynamics NAV a prepojených databázových, súborových či aplikačných serverov je určená úplne nová aplikácia CCV WatchDog z dielne vývojárov CCV Informačné systémy. Okrem detailného monitorovanie stavu systémov umožňuje aj úplne automatické a rýchle odstránenie vybraných typov problémov.

Novinka si kladie za cieľ najmä predchádzať problémom, ktoré môžu vzniknúť pri používaní podnikového informačného systému Microsoft Dynamics NAV a tým zaistiť jeho vyššiu dostupnosť pri nižších nárokoch na správu.

CCV WatchDog dozoruje v online režime stabilitu aplikácie aj prepojených vrstiev ďalších riešení a v prípade chýb o nich obratom detailne informuje obsluhu alebo je sama automaticky rieši.

Na aké oblasti systému sa zameriava?

Udržiavanie stáleho výkonu a stability - vykonáva a následne automatizovane kontroluje úspešnú realizáciu súboru údržbových aktualizácií, ktoré inak manuálne s rizikom chýb či zdržaní vykonáva správca systému. Tým zaisťuje systém permanentne čistý s rýchlymi užívateľskými reakciami.

Monitorovanie chodu náväzných komunikačných vrstiev - online sleduje a testuje bezchybnosť komunikácie s ďalšími nadväzujúcimi aplikáciami, ako sú databázový, súborový alebo aplikačný server. Umožňuje odhaliť aj stavy, kedy sú síce jednotlivé vrstvy v prevádzke, ale vplyvom preťaženia nie sú reálne užívateľsky použiteľné.

Sledovanie správneho priebehu naplánovaných preddavkov - vyhodnocuje ich úspešné dokončenie a overuje, či počas procesu nedošlo k nepredpokladaným chybám. Ďalej kontroluje, či súbor zálohy je reálne vytvorený, má predpokladanú veľkosť či ho dokonca skúšobni obnoví a otestuje.

Ako dozornej služby pomáhajú?

Celé fungovanie CCV WatchDog je koncipované maximálne pasívne. Nikoho tak nezaťažuje priebežnými správami o správnom behu, ale administrátora informuje iba v prípade, keď dôjde k zlyhaniu dozorovaná aktivity. Následne zhodnotí závažnosť situácie a podľa toho zvolí nastavený spôsob reakcie, či už automatické odstránenie chyby alebo upozornenie obsluhy.

  • Zistite viac o dozorných službách výkonu systému CCV Watchdog

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.