Využitie elektronického registra a čiarové kódy pomôžu pri spracovaní tohtoročnej úrody chmeľu

12. september 2011

Tlačová konferencia Zväzu pestovateľov chmeľu v spolupráci s CCV Informační systémy prináša správy o využití čiarových kódov a Registra chmeľníc na tohtoročnú úrodu chmeľu. Producenti chmeľu takisto stále častejšie nahrádzajú papierovú formu komunikácie s úradmi za elektronickú. Deje sa tak vďaka elektronickému registru, ktorý je jednou z aplikácií Portálu farmára Ministerstva poľnohospodárstva ČR.

Využívanie Registra chmeľníc každý rok skokovo narastá a za minulý rok ho na základe správy CCV Informační systémy, ktorá je technologickým dodávateľom špeciálnych registrov pre Ministerstvo poľnohospodárstva ČR, využilo 70,3% všetkých producentov chmeľu. Medzi 30 najväčšími producentmi robí tento podiel plných 83,3%. Tento rok možno očakávať ďalší nárast podielu elektronickej komunikácie. Register chmeľníc umožňuje producentovi chmeľu prezerať a kontrolovať dáta, ktoré o ňom úrad vedie.

Pestovatelia chmeľu podali dvakrát viac elektronických prehlásení producenta

Producenti chmeľu minulý rok poslali viac ako 1200 elektronických podaní prehlásenia producenta, čo v medziročnom porovnaní znamená viac ako dvojnásobný počet. Elektronickou cestou tak putovalo od producentov k úradom 26 percent údajov z tuzemskej produkcie chmeľu.

To, že majú producenti chmeľu informačné technológie stále viac v obľube, potvrdzuje aj nový systém certifikácie chmeľu. Opiera sa o nahradenie papierových označovacích štítkov v plastovom puzdre. Namiesto nich prichádzajú samolepiace štítky s čiarovým kódom, ktoré obsahujú všetky údaje potrebné na certifikáciu. Čiarový kód umožňuje rýchlo vstúpiť do informačného systému certifikácie a ďalej pracovať s údajmi elektronicky.

viac v tlačovej správe

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.