Vsadili sme na prepojenie so zákazníkom, odhaľuje ČSAD Uherské Hradište

16. jún 2018

Poskytovateľov logistických služieb pri rozvoji skladového softvéru spája potreba automatizácie zdieľania správnych informácií o stave zásob a pohybe tovaru so svojimi zákazníkmi alebo prehľadný reporting nad skladovými pohybmi podľa jednotlivých zákazníkov. V spoločnosti ČSAD Uherské Hradište využívajú podporu technológie riadeného skladu (WMS) a elektronickej výmeny dokladov (EDI).

Chod externého skladu, ktorého prostredníctvom ČSAD Uherské Hradište plní úlohu logistického providera pre nadnárodnú spoločnosť TOTAL Česká republika alebo prevádzkovateľa čerpacích staníc MOL Česká republika, zaisťuje skladový softvér od CCV Informačné systémy. Nasadenie systému na riadenie skladu (WMS - Warehouse Management System) vyriešilo okrem samotného riadenia skladových procesov problematiku každodenného reportingu spoločnosti TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA o zásobách a dostupnosti všetkých skladovacích položiek či vytváranie prehľadnej agendy na tvorbu podkladov k fakturácii za poskytnuté logistické služby.

Priame prepojenie s Francúzskom

Veľkým prínosom skladového riešenia je jeho priame napojenie do systému SAP spoločnosti TOTAL, čo prinieslo výrazné zjednodušenie reportingu dostupnosti tovaru v sklade a denného odsúhlasovania inventúrneho stavu zásob. Elimináciou papierových dokumentov došlo tiež k podstatnému zefektívneniu a celkovej optimalizácii práce v sklade," hovorí Vlastislav Čech, obchodný riaditeľ ČSAD Uherské Hradište.

Manažment spoločnosti ČSAD Uherské Hradište má s pomocou WMS okamžite k dispozícii tiež celý rad kľúčových parametrov, najmä čo sa týka správy objednávok, prehľadu o skladovej dostupnosti všetkého sortimentu tovaru vo väzbe na jeho skladovacie požiadavky, avíz o príjme tovaru z výroby, reklamácií alebo zákazníckych vratiek, a to vrátane možnosti ich rýchlej kontroly. Ďalšou, výraznou zmenou je evidencia paletového konta, ktoré obsahuje údaje o pohybe, počte použití a exspirácii obalu. Všetko je riadené pomocou skenerov.

Riadenie skladových procesov vďaka WMS

Nasadenie riadeného skladu, zavedenie rádiofrekvenčných čítačiek a kompletné zasieťovanie skladových priestorov jednoznačne zvýšilo kontrolu práce s tovarom a zároveň prakticky zamedzilo jeho zámenám. Napríklad prostredníctvom zavedeného workflow sa k vyskladneniu daného tovaru viaže jeho konkrétne označenie, ktoré navyše musí obsluha potvrdiť ihneď po vykonaní príslušnej činnosti. Pomocou ABC analýzy taktiež došlo k optimalizácii rozloženia vychystávacích regálových aj paletových miest na obsluhu skladu, čo spolu s automatizáciou prideľovania skladových priehradiek zlepšilo jeho využiteľnosť.

Riadený sklad v ČSAD Uherské Hradište plní aj množstvo úloh plynúcich zo špecifickej povahy činností zákazníka. Systém tak napríklad kontroluje použiteľnosť obalového materiálu, najmä IBC kontejnerov, ktoré TOTAL používa na prepravu a skladovanie olejov a najrôznejších kvapalín, alebo na základe zákazníckych požiadaviek poskytuje podklady pre kompletizáciu a výrobu mazív. Z ďalších prínosov môžeme zmieniť pomoc pri identifikácii správnych šarží a exspirácií pre letecké oleje alebo stráženie pravidiel pre skladovanie a expedíciu nebezpečného tovaru ADR a jeho značenia.

„Pneumatiky nie sú seno“

Ďalšou špecifickou oblasťou, ktorou sa v Uherskom Hradišti zaoberajú, je samotná distribúcia pneumatík. Je to náročná disciplína s vysokými nárokmi na spracovanie veľkého objemu zásielok vo veľmi krátkej dobe, ďalej na manipuláciu a riadenie zamestnancov, preto ju zvládne len niekoľko hráčov na trhu.

Medzi zásadné hľadiská patrí spôsob manipulácie: „Pneumatiky sa manipulujú ručne a prepravujú sa voľne uložené. To prináša vysoké nároky pri vychystávaní pneumatík v sklade a potom pri odovzdávaní pneumatík konečnému príjemcovi. Každá pneumatika musí prejsť rukami niekoľkých ľudí,“ vysvetľuje Vlastislav Čech a dodáva: „Pre ekonomickú distribúciu je dôležité mať vhodný systém na správne uloženie na úložnú plochu. Ak sa pneumatiky nahádžu na vozidlo ako seno, do auta sa vojde až o polovicu menej než pri odbornom uložení.“

Rýchlosť a presnosť dát

Ďalším špecifikom sú termíny. Za bežné sa dnes považuje D+1, v niektorých prípadoch D+0. „Pred desiatimi rokmi sa pneumatiky dodávali do dvoch až troch dní po objednaní. My sme začali doručovať v režime D+1 v Česku aj na Slovensku a tento termín sa stal štandardom,“ podotýka obchodný riaditeľ ČSAD Uherské Hradište.

Branžu ovplyvňuje aj klesajúca ochota dealerov skladovať pneumatiky, a tak objednávajú len to najnutnejšie, čo musia mať na sklade, a pri ostatnom tovare doobjednávajú a chcú rýchlu dodávku s dennými závozmi. Preto je dôležité využitie presných dát na riadenie celého logistického toku.

Špecifické požiadavky na štandard EDI

Presnosť dát je kľúčová pre všetok sortiment. Tomu pomáha elektronizácia toku štruktúrovaných obchodných a logistických dokladov. Niekoľko rokov využíva ČSAD Uherské Hradište so svojimi partnermi aj elektronickú výmenu dát EDI (Electronic Data Interchange) s využitím konsolidačného centra ORION EDI. Nejde však len o najbežnejšie typy správ.

Špecifické požiadavky vedia v ČSAD Uherské Hradište pokryť štandardizovanými správami ako je využitie EDI správy IFTMIN (Informácia o preprave). Ide o správu, ktorú zasiela objednávateľ prepravy logistickému providerovi ako prepravný príkaz za účelom odovzdania informácií o zásielke, ktorú mu hodlá zveriť na prepravu. Obsahuje automatizovane spracovateľné údaje o tom, odkiaľ a kam náklad mieri, aký je počet paliet, váha, až po využitie informácií zo SSCC kódov.

Nadväzujúcou správou je EDI správa IFTSTA (multimodálna stavová správa). Pomocou EDI tak má zákazník providera priamo informácie o pohybe tovaru a kde sa kamión práve nachádza. Takéto napojenie s využitím oboch EDI správ zrealizovalo ČSAD Uherské Hradište so svojím zákazníkom Mattel. V tomto roku sa spolupráca rozšírila ešte o napojenie ďalšieho partnera DHL.

Správne technológie, správni ľudia

Nasadenie technológií WMS a EDI v ČSAD Uherské Hradište bolo logickým krokom reagujúcim na dynamický rozvoj spoločnosti v posledných rokoch. Spoločnosť investovala nemalé finančné prostriedky do rozvoja informačného systému v celej šírke svojich aktivít a tiež do obnovy vozového parku, kde používa moderný monitorovací systém Transics. Firma má vybudovanú obojsmernú dátovú výmenu medzi WMS a TMS (Transport Management System). 

To všetko slúži na zaistenie nevyhnutného servisu, bez ktorého by prevádzkovanie automobilovej dopravy a logistiky na vysokej úrovni nebolo mysliteľné. Uvedenými krokmi sa spoločnosť zaradila medzi najvýznamnejších poskytovateľov dopravných a logistických služieb v Českej republike.

Trh je stále silnejšie konkurenčný a tlačí na kvalitu služieb, ktoré súvisia s dodaním zákazníkovi. Skvalitnenie služieb v oblasti logistiky je založené na kvalite ľudí a technológií, ktoré všetky logistické procesy uľahčia,“ uzatvára Vlastislav Čech.

(zdroj: s využitím tlačovej správy CCV a magazínu Systémy logistiky 4/2018)

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.