Tlačové správy

TZ – Využitie EDI je na strane slovenských logistických operátorov nižšie ako u ich zákazníkov

19. september 2011

Bratislava, 20. júna 2011 – Slovenskí poskytovatelia logistických služieb majú stále značné rezervy vo využívaní EDI (elektronickej výmeny dát). Sú to práve používatelia logistických služieb, ktorí využívajú EDI častejšie ako ich poskytovatelia. Vyplýva to z bleskového prieskumu CCV Informačné systémy, realizovanom na konferencii LOG-IN v Bratislave. Prieskum ďalej ukázal, že zhruba polovica opýtaných firiem plánuje v najbližšej dobe zvýšiť investície do IT a že mediálne populárny termín cloud computing je väčšine doteraz neznámy.

EDI nie je v logistike neznámou

Z realizovaného výskumu vyplýva, že drvivá väčšina opýtaných už niekedy počula o elektronickej výmene dokumentov (EDI – Electronic Data Interchange). Len 18% sa s týmto pojmom doteraz nestretlo. U oboznámených respondentov miera využitia EDI prekročila u poskytovateľov aj používateľov logistických služieb hranicu 50%, na strane používateľov je však očividná výrazne vyššia penetrácia. Zatiaľ čo dodávatelia rýchloobrátkového tovaru (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) využívajú EDI v 83% prípadov, logistickí operátori (LSP – Logistic Servis Provider) len v 69% prípadov a majú tak značné rezervy v efektivite vzájomnej obchodnej komunikácie. Zaujímavým zistením bolo, že plných 19% logistických poskytovateľov doteraz neplánuje EDI nasadiť, aj keď tým prichádzajú o značné výhody svetového štandardu automatickej výmeny dát v štruktúrovanej podobe.

Investície do IT porastú, tlak na efektivitu IT riešení zosilnie

Prieskum ďalej priniesol pozitívne zistenie, že približne polovica opýtaných firiem plánuje v najbližšom roku zvýšenie investícií do IT. Tretina respondentov ďalej uviedla, že investície do IT plánujú zachovať v rovnakej výške ako tento rok.  Väčšina účastníkov konferencie LOG-IN  (92%) zároveň vníma nízku prioritu IT v podnikoch ako dôvod, prečo ich IT riešenia nie sú dostatočne efektívne.

Zlepšiť či nanovo zaviesť v informačnom systéme podniku by respondenti chceli predovšetkým manažérske analýzy a reporting (Business Intelligence) a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM – Customer Relationship Management). Na strane používateľov logistických služieb medzi uvádzané oblasti na zlepšenie ďalej patrili už spomínaná elektronická výmena dát a elektronická fakturácia, čo potvrdzuje tlak na znižovanie nákladov pomocou elektronizácie firemných procesov.

Cloud computing málo zrozumiteľný

Tretím tematickým okruhom bol aktuálny technologický trend cloud computingu. Odpoveď na otázku, či sa už stretli s pojmom „cloud computing“, ukázala, že ľudia pohybujúci sa v oblasti logistiky nie sú s týmto pojmom v drvivej väčšine oboznámení. „Ide o populárny termín z titulných stránok odborných časopisov, ale len 13% opýtaných manažérov tomuto pojmu rozumie. Je teda zjavné, že cloud computing zatiaľ neprekročil hranice IT oddelení a väčšina ľudí pracujúcich mimo IT nevie, čo tento pojem znamená. Skôr sú im pre pochopenie blízke termíny ako outsourcing riešení či software formou služby, ktoré už svojimi prínosmi považujú za výrazne zrozumiteľnejšie,“ komentoval výsledky P. Ondrášek zo spoločnosti CCV Informačné systémy, ktorá prieskum realizovala.

Bleskový mobilný prieskum

V rámci logistickej konferencie LOG-IN a v spolupráci s odborným magazínom Systémy logistiky realizovala spoločnosť CCV Informační systémy mobilný prieskum, kde vyškolené anketárky zbierali odpovede od účastníkov konferencie pomocou mobilných PDA zariadení. Prieskum možno označiť za bleskový, pretože zozbierané dáta boli vyhodnocované okamžite už v priebehu konferencie, prakticky v reálnom čase.

Celkovo bolo opýtaných 63% účastníkov konferencie. Skúmaná a analyzovaná skupina obsahovala len zástupcov firiem z radov používateľov a poskytovateľov logistických firiem. Celkovo sa podarilo na konferencii osobne opýtať 52 respondentov z týchto dvoch oblastí.

Logistici, obchod a vedenie firiem

Na strane poskytovateľov logistických firiem boli v prieskume najčastejšie zastúpení obchodní riaditelia, accounti a obchodní manažéri, celkovo tvorili približne tretinu všetkých respondentov. Druhou najpočetnejšou skupinou boli logistickí manažéri, ktorí dosiahli 30% podielu a zastupujú používateľov logistických služieb. Treťou najpočetnejšou skupinou bol samotný top manažment, teda vedenie firiem, kde sa jednalo jednak o zástupcov používateľov logistických služieb, jednak o poskytovateľov. Celkovo súbor obsahoval 56% poskytovateľov logistických služieb a 44% používateľov logistických služieb.

———————————————————————————–

O spoločnosti

CCV Informačné systémy (www.ccvis.sk) so sídlom v Kysuckom Novom Meste poskytuje komplexné dodávky vo vývoji, poradenstve a implementácii podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics) a ďalších softwarových aplikácií pre vybrané oblasti podnikania. Špecializuje sa na riešenia pre poskytovanie elektronickej výmeny dát (riešenie EDI Orion), zabezpečuje bezpapierový obeh obchodných dokladov. Vyvíja špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu. CCV Informačné systémy udržuje certifikát systému kvality ISO 9001:2009, je partnerom spoločnosti Microsoft s titulom Microsoft Gold Certified Partner a nositeľom partnerského titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.