Tlačové správy

TZ – V oblasti obchodu so spotrebným tovarom pridáva na palety etiketu s SSCC kódom iba 36 % firiem

3. júl 2013

Brno, 2. júla 2013 – Označenie paliet so spotrebným tovarom SSCC kódmi má ako v Českej republike, tak i na Slovensku stále veľké rezervy.  Aspoň na niektorých paletách SSCC kódy využíva len 36 % firiem z oblasti rýchloobrátkového tovaru. Toto zistenie vyplynulo z prieskumu spoločnosti CCV Informačné systémy medzi svojimi zákazníkmi a na školeniach ORION Days. Medzi užívateľmi riešenia ORION EDI, ktoré využíva cez 1200 spoločností, dosahuje podiel používania SSCC kódov na paletách 49 %, ale medzi ostatnými respondentmi len 7 %. Potenciál pre efektívnejšie odovzdanie logistických informácií s partnermi spočíva najmä v ich kombinácií s elektronickým dodacím listom.

V nadchádzajúcich mesiacoch je rozvoj využitia SSCC (Serial Shipping Container Code) v kombinácií s avízom dodávky formou elektronického dodacieho listu (EDI správa DESADV – z anglického despatch advice) veľmi aktuálna pre niekoľko stoviek dodávateľov do obchodných reťazcov, lebo ich motivuje záujem obchodných partnerov ako METRO Cash & Carry alebo AHOLD. 

„Štandard pre tvorbu SSCC kódov je popísaný príručkou GS1, ale skôr než štúdium príručky odporúčam nakontaktovať vášho dodávateľa informačného systému na EDI poskytovateľa. Pre tvorbu SSCC kódov je totiž nutná predovšetkým súhra informačného alebo skladového systému, EDI riešenie a samotné fyzické dodávky tovaru. Len tak sa dá dosiahnuť želateľných prínosov, najmä zrýchlenie príjmu tovaru odberateľom,“ odporúča David Reichel, riaditeľ divízie CCV eBusiness. 

Zrýchlenie a zjednodušenie príjmu tovaru

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že celkom 57 % firiem so spotrebným tovarom (65 % užívateľov ORION EDI) obvykle dodáva tovar z jedného dodacieho listu na viacerých paletách, čo so sebou prináša zvýšené nároky na presnosť pri zavádzaní tovaru do systému. Naopak 9 % firiem vykazuje tovar dodávaný na jednej palete dokonca na niekoľkých dodacích listoch. Práve využitie SSCC kódu zaneseného do formy čiarového kódu spravidla typu GS1-128 (skôr EAN-128), ktorý je možné snímačom jednoducho načítať, môže zásadným spôsobom zrýchliť a zjednodušiť príjem tovaru a zlepšiť jeho dosledovateľnosť v rámci dodávateľsko – odberateľského reťazca.  

„Máme v praxi vyskúšané, že využitie SSCC kódov môže zrýchliť príjem a naskladnenie tovaru až o 30 %, odberateľ totiž môže prevziať naraz celú logistickú jednotku bez nutnosti jej rozbalenia. Bez ohľadu na to, či je paleta homogénna alebo heterogénna, postačuje čiarový kód v spojení so správou DESADV k tomu, aby tovar bol prijatý jednoduchým načítaním čiarového kódu. Navyše je možné výrazne zvýšiť presnosť pri zavádzaní tovaru,“ hovorí David Reichel zo spoločnosti CCV Informačné systémy.

S ORION EDI na SSCC kódy – overené praxou

SSCC predstavuje osemnásťmiestne číslo pre identifikáciu logistickej prepravnej jednotky. Súčasná situácia je taká, že firmy spravidla disponujú elektronickým dodacím listom, ale nemajú ho doposiaľ integrovaný s logistickou etiketou na paletách. Iba jedna z piatich firiem disponuje systémom, ktorý je schopný vygenerovať SSCC kód či ho doplniť na dodací list. V súčasnej dobe plných 60 % respondentov mimo existujúcich zákazníkov ORION EDI podľa prieskumu netuší, ako SSCC kódy vytvárať.  

CCV Informačné systémy od vlaňajška realizovalo v spolupráci so svojim zákazníkom Henkel pilotné české a slovenské projekty využitia SSCC kódov a DESADV práve s reťazcami AHOLD a METRO Cash & Carry. Kvalitné nastavenie EDI komunikácie umožňuje ľahko zavádzať a využívať nadstavbové identifikátory tovaru, tak ako v prípade SSCC kódov. Tie so sebou pochopiteľne prinášajú aj úspory, ktoré sú priamo úmerné zmenšenej časovej náročnosti manipulácie s tovarom a eliminácií nepresností a z nich plynúcich problémov.

——————————————————————————

CCV Informačné systémy pôsobia na trhu od roku 1992. Patria k významným hráčom domácej scény oboru informačných systémov. Sídlia v Brne (divízia CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s ďalšími pobočkami v Opave (divízia CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckom Novom Meste (CCV Informačné systémy). Poskytujú komplexné dodávky vo vývoji logistických riešení, implementáciu WMS systémov (CCV Riadený sklad) a podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics). Špecializujú sa na riešenia pre elektronickú fakturáciu, dôveryhodnú archiváciu, elektronickú výmenu dát EDI (konsolidačné centrum Orion) a bezpapierový obeh obchodných dokladov. Ďalej vyvíjajú špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu a aplikácie pre chytré telefóny. Sú tiež nositeľom titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.