Tlačové správy

TZ – Prvé využitie elektronických dodacích listov s identifikáciou paliet cez SSCC kódy na Slovensku

26. marec 2013

Brno, 21. 03. 2013 – METRO Cash & Carry SR sa stalo prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá využíva pre príjem tovaru od dodávateľov elektronické dodacie listy vo formáte EDI doplnené identifikáciou paliet cez SSCC kódy. V rámci pilotného projektu zaviedla túto komunikáciu s firmou Henkel, ktorá bola i v Českej republike prvým takto komunikujúcim dodávateľom. Odborným garantom realizácie sa stal EDI provider a konsolidátor CCV Informačné systémy.

Výrazne zjednodušiť a urýchliť príjem tovaru a zlepšiť jeho dosledovateľnosť v rámci dodávaťeľsko-odberateľského reťazca sa rozhodla spoločnosť METRO Cash & Carry SR, ktorá v rámci pilotného projektu začala prijímať od dodávateľa Henkel elektronické dodacie listy (EDI správa DESADV), doplnené o identifikáciu paliet cez SSCC kódy (Serial Shipping Container Code).

SSCC kódy v  EDI komunikácii prvý krát na Slovensku

 „Jedná sa o vôbec prvé využitie SSCC kódov v EDI správe DESADV na Slovensku,“ hovorí Barbora Cikánková zo spoločnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, ktorá má EDI komunikáciu v kompetencií ako na českom, tak slovenskom trhu a je zároveň aj vedúcou pracovnej skupiny pre elektronickú výmenu dát (EDI) v česko-slovenskej iniciatíve ECR (Efficient Consumer Response), a dopĺňa: „Inšpiráciu sme pritom čerpali v Českej republike , kde bol už podobný projekt úspešne realizovaný . A pretože sme nechceli ponechať nič náhode, zvolili sme aj rovnako osvedčených partnerov.“

Ako skúšobný dodávateľ bol vybraný Henkel, ktorý začal EDI dodacie listy obsahujúce SSCC kódy zasielať v roku 2011 v Českej republike ako prvý .  „Chceli sme pre testovaciu prevádzku dodávateľa , ktorý vie s SSCC kódmi dobre pracovať a s ktorým máme zároveň vhodné logistické toky,“ komentuje výber Barbora Cikánková. Tieto kritériá najlepšie splnilo práve slovenské zastúpenie spoločnosti Henkel. Eva Malíková, EDI/ECR Project manager k spolupráci na projekte so spoločnosťou METRO Cash & Cary SR hovorí : „Teší nás, že po Českej republike sme aj na Slovensku vôbec prvou spoločnosťou , ktorá zasiela elektronické avízo o dodaní tovaru s SSCC kódmi,“ a dopĺňa: „Potrebné know-how pre uskutočnenie celého projektu sme čerpali od CCV Informačné systémy, ktoré stáli pri realizácii v ČR.“

Benefity pre odberateľa aj dodávateľa

O viac než 30 % je očakávané zrýchlenie pri príjme aj naskladnení. V prípade, že dodávateľ zašle korektné dáta, potom je prínosom 100% presnosť pri samotnom zavádzaní tovaru do systému.

„Využite SSCC kódov pre nás predstavuje zrýchlenie pri príjme aj naskladnení, kedy je naraz prevzatá celá logistická jednotka bez nutnosti jej rozbalenia, pretože jej obsah je načítaný z elektronického dodacieho listu podľa SSCC kódu,“ popisuje výhody pre METRO Cash & Carry SR Jaroslav Olejník zo spoločnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, manažér projektu zavádzania SSCC kódov pre Českú aj Slovenskú republiku, a približuje aj výhody pre dodávateľa: „Naši dodávatelia zmenu pocítia v rámci automatizácie celého procesu, kedy pre nás už nebudú musieť tlačiť papierový dodací list a bude tak zaistená vyššia presnosť pri samotnom zavádzaní tovaru do systému, čo sa následne prejaví v zlepšení párovania faktúr a teda plynulejších úhradách tovaru.“

Mnohostranné zapojenie

„Po ukončení pilotného projektu plánujeme využitie DESADV vrátane SSCC  so všetkými priamymi aj predalokačnými dodávateľmi. U  dodávateľov, ktorý dodávajú svoj tovar v ostatných tokoch prostredníctvom platforiem, bude tento proces zaisťovať logistický provider,“ dopĺňa Jaroslav Olejník. Využívať SSCC kódy chce METRO Cash & Carry SR do budúcna nielen pre samotné označenie logistickej jednotky, ale tiež pre prenos informácie o exspirácii a šarži.

Elektronický dodací list DESADV

EDI správa DESADV (Despatch Advice) predstavuje elektronickú obdobu dodacieho listu a špecifikuje podrobnosti o dodávanom tovare. Je zasielaná pred fyzickou dodávkou tovaru a umožňuje tak príjemcovi včasnú prípravu na fyzickú príjemku na základe presných informácií o jeho množstve, spôsobe balenia a ďalších informácií. Tovar je pritom prepravovaný v rámci logistických jednotiek , najčastejšie paliet. Platí pritom pravidlo, že čím ľahšie sa dajú logistické jednotky a ich obsah v rámci dodávaťeľsko-odberateľského reťazca identifikovať, tým je celý logistický proces efektívnejší.

V rámci pripravovaného projektu spoločnosti METRO Cash & Carry SR bude využívané označenie SSCC kódmi na úrovni paliet. V prípade spoločnosti Henkel je obvyklá veľkosť jedného závozu 1 až 3 palety. Samotné zaslanie elektronického dodacieho listu do METRO Cash & Carry SR je načasované na približne 3 hodiny pred dodaním tovaru, čo zaistí prítomnosť správy na predajni pri fyzickom prebratí tovaru a teda splnenie nevyhnutnej podmienky pre automatický príjem pomocou HHT (Hand Held Terminal).

SSCC identifikátor logistickej jednotky

SSCC (Serial Shipping Container Code) predstavuje osemnásťmiestne číslo pre identifikáciu logistickej jednotky. Je spravidla „zanesené“ do čiarového kódu, obvykle typu GS1-128 (skôr EAN-128), z ktorého je ho možné snímačom jednoducho načítať. Slúži k identifikácii pri manipulácii a prechodu tovaru. Jednoznačne identifikuje emitenta logistickej jednotky a zároveň jej priradzuje jedinečné poradové číslo bez ohľadu na jej obsah. Podľa konkrétneho obsahu logistickej jednotky je SSCC bežne dopĺňaný potrebnými informáciami, najčastejšie o identifikácii najbližšej nižšej jednotky, napr. kartónu, a jeho množstva. Obvykle nasledujú údaje o dátume výroby, balení, minimálnej trvanlivosti či exspirácie a číslo šarže.

DESADV a SSCC pre ľahkú manipuláciu s tovarom

Kombinácia elektronického dodacieho listu a SSCC kódu tak prináša skutočne silný nástroj, ktorý dokáže významným spôsobom zrýchliť príjem a naskladnenie tovaru, kedy celá logistická jednotka je načítaná pomocou jediného naskenovania čiarového kódu bez nutnosti jej rozbalenia. Samotný obsah logistickej jednotky je určený pomocou DESADV, kde je to práve SSCC kód, s ktorého pomocou je táto jednotka identifikovaná.

—————————————-

CCV Informačné systémy pôsobí na trhu od roku 1992. Patrí k významným hráčom domácej scény odboru informačných systémov. Sídli v Brne (divízia CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s ďalšími pobočkami v Opave (divízia CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckom Novom Meste (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji logistických riešení, implementácii WMS systémov (CCV Riadený sklad) a podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics). Špecializuje sa na riešenia pre elektronickú fakturáciu, dôveryhodnú archiváciu, elektronickú výmenu dát EDI (konsolidačné centrum Orion) a bezpapierový obeh obchodných dokladov. Ďalej vyvíja špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu a aplikácie pre inteligentné telefóny. Je nositeľom titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.