Tlačové správy

TZ – ORION eKatalóg od CCV Informačné systémy zvolený ako najlepšia inovácia logistického fóra LOG-IN SK

30. apríl 2012

Bratislava/Brno, 29. marca 2012 – Bratislavské fórum LOG-IN SK, najdôležitejšia logistická udalosť jari na Slovensku, sa uskutočnilo 28. marca v hoteli Crowne Plaza. Jeho súčasťou sa stala aj prestížna voľba najlepšej logistickej inovácie na Slovensku, ktorú vybrali sami účastníci fóra. Toto úplne nezávislé ocenenie získalo riešenie ORION eKatalóg od spoločnosti CCV Informačné systémy.

Slávnostné vyhlásenie cien prebehlCCV ocenenie LOG-IN SKo na večernom Logistickom Business Mixéry, teda iba niekoľko hodín po voľbe účastníkov konferencie. „Získaného ocenenia za najlepšiu logistickú inováciu si nesmierne vážim  a urobilo nám s kolegami veľkú radosť.  S ORION eKatalogom chceme eliminovať objem práce spojený so správou kmeňových dát a zalistovaním tovaru na oboch stranách dodávateľsko-odberateľského reťazca. Popri elektronickej výmene dát vnímame zalistovanie ako ďalšiu oblasť, ktorú môžeme zákazníkom pomôcť zefektívniť a zjednodušiť,“ uviedol David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy.

Čo je ORION eKatalóg

Nové riešenie pre uľahčenie spolupráce v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca, produktový ORION® eKatalóg, prináša obchodným partnerom jednotný spôsob pre zdieľanie kmeňových dát využiteľný pre automatickú komunikáciu medzi podnikovými informačnými systémami. Kompletné produktové informácie sú na jednom mieste a prinášajú najmä odstránenie problémov spojených s manuálnym zalistovaním tovaru. ORION eKatalóg je ponúkaný formou služby (SaaS).

Čo sú kmeňové dáta

Kmeňové dáta (v angličtine označované ako master data, prípadne reference data) predstavujú kľúčové obchodné informácie, ktoré zahŕňajú dáta o zákazníkoch, produktoch, materiáloch, dodávateľoch, prípadne ďalších obchodných entitách a definujú ich vlastnosti a parametre.

Na rozdiel od transakčných dát, ktoré sa kontinuálne menia, kmeňové dáta predstavujú statický popis obchodnej entity. Výmena kmeňových dát medzi partnermi je základným predpokladom pre realizáciu obchodného styku a je nutná pre zaistenie hladkého priebehu obchodných transakcií.

  • Ďalšie informácie o ORION® eKatalóg.

——————————————————————————————————–

O spoločnosti
CCV Informačné systémy pôsobí na trhu od roku 1992 a patrí k významným hráčom domácej scény oboru informačných systémov. Sídli v Brne (divízia CCV Business Solutions) a ďalšie pobočky pôsobia v Brne (divízia CCV eGovernment), v Opave (divízia CCV eBusiness) a v Kysuckom Novom Meste (CCV Slovensko). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji, poradenstve a implementácii podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics) a ďalších softwarových aplikácií pre vybrané oblasti podnikania. Špecializuje sa na riešenia pre poskytovanie elektronickej výmeny dát (riešenie EDI Orion), zabezpečuje bezpapierový obeh obchodných dokladov. Vyvíja špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu. CCV Informačné systémy udržuje certifikát systému kvality ISO 9001:2009, je partnerom spoločnosti Microsoft s titulom Microsoft Gold Certified Partner a nositeľom partnerského titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.