Tlačové správy

TS – Vyššia ochrana spotrebiteľa a kvality vína vďaka informačným technológiám a vzdelávaniu vinárov

Brno, 2. 3. 2010 – Spotrebitelia doma i vo svete sa môžu spoľahnúť na pôvod a kvalitu vína z Moravy a vína z Čiech. Významný podiel na tom majú aj informačné technológie, ktoré pomáhajú brániť falšovaniu vína a dovozu nekvalitného vína zo zahraničia. Využitie Registra viníc, ktorý je technologickým nositeľom funkcie ochrany spotrebiteľov a kvality domácej produkcie vína, medziročne významne narástlo súčasne so zvyšovaním kvality českého a moravského vína. Počty elektronických podaní vzrástli takmer štvornásobne oproti minulému roku. Spoločne s predstavením noviniek vo vzdelávaní vinárov to oznámila na tlačovej konferencii veľtrhov VINEX v Brne spoločnosť CCV Informačné systémy v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva ČR, oddelením pre víno.

Na čo sa spotrebitelia môžu spoľahnúť a ako môžu zistiť kvalitu vína?

Existencia Registra viníc je daná zákonom 321/2004 Zb. o vinohradníctve a vinárstve a jeho správcom je Ústredný  kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKZÚZ). Vinári a vinohradníci tak môžu plniť prostredníctvom elektronického podania rad povinných prehlásení vinárov, ktoré legislatíva ukladá podávať do registrov viníc. Slúži poľnohospodárskej verejnosti prevažne na prepojenie s ministerstvom poľnohospodárstva a Ústredným  kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKZÚZ), a okrem iného ponúka pestovateľom hrozna a výrobcom vína zjednodušenie komunikácie s rezortnými úradmi.

Ing. Antonín Králíček, vedúci oddelenia pre víno z Ministerstva poľnohospodárstva ČR novinárom povedal, že vinohradníci a vinári systém registrov využívajú predovšetkým pri kúpe a predaji hrozna, čo umožňuje overiť aj ich pôvod. To isté potom platí aj o finálnom výrobku, teda víne. „Týmto spôsobom je tiež vedená presná evidencia produkcie a slúži na kontrolu pri vyplácaní rôznych podpôr,“ uviedol Králíček. V súčasnosti je v ČR zaregistrovaných 18 000 vinohradníkov, ktorí môžu portál využívať zadarmo, rovnako ako bežný koncový spotrebiteľ.

Práve pre koncového spotrebiteľa nesie Register vína jasnú a zrozumiteľnú informáciu – existuje totiž možnosť overiť si na Portáli farmára alebo webe eAgri.cz, či informácie na etikete vína, ktoré kúpil, skutočne kvalitou a pôvodom zodpovedajú, teda či ide o zatriedené víno certifikované SZPI (Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia). Podľa Králíčka sa český trh s vínom aj vďaka týmto kontrolným mechanizmom veľmi kultivoval, čo dokladá aj zrejmý posun v štruktúre produkcie domácich vinárov ku kvalitnejším vínam.

Register viníc a elektronické podania sú základom kontrolných mechanizmov

Využitie Registra viníc, ktorý je technologickým nositeľom funkcie ochrany spotrebiteľov a kvality domácej produkcie vína, medziročne významne narástlo. Počty elektronických podaní celkovo vzrástli takmer dvojnásobne oproti minulému roku a takmer osemnásobne oproti roku 2008. Ide o prehlásenie o zbere, produkcii a zásobách alebo výkazy pre Vinársky fond.

Dobrým príkladom sú povinné hlásenia o zásobách vína. Tuzemskí výrobcovia a obchodníci s vínom elektronicky v roku 2009 zaevidovali 649.622 hektolitrov zásob vína, zatiaľ čo len jedna štvrtina zásob bola zaevidovaná z papierových formulárov. Úspech slávil elektronický spôsob podania, ktorý využilo dvanásťkrát viac vinárov ako v minulom roku, naopak klasických papierových podaní ubudlo o 48%.

Využitie Portálu farmára a Registra viníc dokladajú aj ročné štatistiky otázok. „V roku 2009 bolo od vinárov na Register viníc vznesených viac ako 16800 otázok a overených bolo takmer 1200 dodávateľov a 2000 viníc,“ uviedol RNDr. Jan Škerle, riaditeľ divízie eGovernment spoločnosti CCV Informačné systémy, ktorá je technologickým dodávateľom registrov ministerstva poľnohospodárstva.

Ako zástupca vinárskych firiem vystúpil zástupca nášho popredného producenta vína, Templářských sklepů Čejkovice, vinársky technológ Ing. Jakub Šamšula. Ten vyjadril spokojnosť s elektronickou komunikáciou so štátnymi orgánmi pri tohtoročnom zbere hrozna. „Pri tohtoročnom zbere sme  vďaka Registru viníc overili pôvod viac než šesť a pol milióna kilogramov hrozna, čo si bez on-line využitia Registra viníc ťažko dokážem predstaviť“ konštatoval Jakub Šamšula a dodal: „Nahradenie papierovej komunikácie elektronickými prehláseniami je nesporne prínosom, zbavujeme sa časovo náročnej a zložitej administratívnej agendy. Ale pre nás ako výrobcov je prínosom hlavne možnosť overenia pôvodu hrozna z jednotlivých viníc pri ich výkupe. Vďaka tomu sme schopní stále zvyšovať kvalitu našich vín. Len s dvoma notebookmi sme pri uplynulom zbere nahradili dva a pol tisíca výkupných lístkov. Je to veľmi rýchla  metóda, ktorá úplne presne odhaľuje prípadné nesprávne údaje, čo sa týka pestovateľa, vinice, odrody aj prekročenia hektárového výnosu.“

Ako sa mení vzdelávací proces budúcich vinárov v školách?

Rozvoj elektronizácie komunikácie vinárov so štátnou správou a Registra viníc priniesol taktiež zmenu vzdelávacieho procesu budúcich vinárov na odborných školách. Prvý ucelený projekt tohto typu zaradila do učebných osnov pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov Stredná vinárska škola vo Valticiach, ktorá vychováva budúcich vinohradníkov a vinárov už od roku 1873. Súčasťou projektu sú tiež exkurzie študentov s konzultáciami s odborníkmi na UKZÚZ (Ústredný  kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky), ktorý Register viníc spravuje. „V tomto roku vyjde z našej školy prvý ročník 30 absolventov, ktorí si po zložení skúšok so sebou do praxe ponesú znalosti a schopnosti používať Register viníc a elektronické podania  na komunikáciu s úradmi. Na projekte, ktorý na hodinách vyučujú odborní lektori CCV, spolupracujeme aj s ministerstvom poľnohospodárstva,“ vysvetľuje Ing. Ivana Machovcová, riaditeľka Strednej odbornej školy Valtice.

Novinky na rok 2010

Aké sú pripravované novinky, ktoré na Portáli farmára vinárska verejnosť môže využiť už v priebehu roku 2009? Pre ďalšie procesné zjednodušenie administratívy je podľa Jana Škerleho z CCV Informačné systémy pripravovaná podpora ďalších nových elektronických procesov ako je elektronická žiadosť o zatriedenie vína k Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii (SZPI) alebo nové vytlačiteľné prehľady subjektov, dokladov potrebných pri predaji hrozna.

———————————————————————-

O spoločnosti

CCV Informačné systémy patrí k významným hráčom domácej scény odvetvia informačných systémov. Na trhu pôsobí už od roku 1992. Sídli v Brne (divízia CCV Business Solutions) a jeho pobočky pôsobia v Brne (divízia CCV eGovernment) a v Opave (divízia CCV eBusiness). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji, poradenstve a implementácii podnikových informačných systémov a ďalších softvérových aplikácií pre vybrané oblasti podnikania. Špecializuje sa na riešenia na poskytovanie elektronickej výmeny dát (riešenia EDI Orion®), zabezpečuje bezpapierový obeh obchodných dokladov. Vyvíja špeciálne internetové riešenia (registre, portály) pre štátnu správu. CCV Informačné systémy udržuje certifikát podľa systému kvality ISO 9001:2001, je partnerom spoločnosti Microsoft s titulom Microsoft Gold Certified Partner a nositeľom partnerského titulu Oracle Valued Member Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.