Tlačové správy

TS – Výskum odhalil závažné skladové problémy u väčšiny výrobných firiem z oblasti strojárenstva a plastikárstva

25. október 2016

24. októbra 2016, Nitra – Zlá alebo neúplná evidencia materiálu a tovaru vo výrobe, zámeny pri ich vyskladnení alebo značná neefektívnosť skladníkov pri manipulácii s materiálmi aj tovarom. To sú najčastejšie problémy, ktoré vyplynuli z aktuálneho kvalitatívneho výskumu medzi zástupcami firiem z oblasti strojárenstva a plastikárstva, realizovaného spoločnosťou CCV Informačné systémy.

Najzávažnejšie problémy strojárenských a plastikárskych výrobných firiem sa priamo dotýkajú až troch štvrtín z nich. Práve takýto vysoký počet zástupcov spoločností sa v hĺbkových rozhovoroch v rámci výskumu sťažoval na chybnú alebo dokonca úplne chýbajúcu evidenciu materiálu alebo tovaru. Rovnaké množstvo firiem trápia aj zámeny týchto položiek vo výrobe. Takmer dve tretiny respondentov deklarovali problémy s neefektívnosťou skladníkov, ktorí nevedia, kde presne sa ktorý materiál alebo tovar v sklade nachádza, a pri ich hľadaní tak strávia neúmerné množstvo času.

Časová náročnosť a s tým spojené náklady predstavujú problém aj v zadávaní pokynov manipulantom a skladníkom. Túto agendu totiž nemá dostatočne vyriešenú plných 50 % opýtaných spoločností. Štvrtina z nich ďalej nemá zaistenú zastupiteľnosť pracovníkov skladu, ktorí na úspešné zvládnutie svojich činností musia „svoj“ sklad bezpodmienečne poznať. Zároveň ich však v rovnako významnom počte trápi prácna evidencia výdaja materiálu a nedostatočný prehľad o činnosti operátorov, manipulantov alebo skladníkov.

Ako východisko z tohto stavu plánuje 20 percent firiem nasadenie plnohodnotného WMS skladového systému, 35 percent je rozhodnutých riešiť najpálčivejšie problémy nasadením on-line skladovej evidencie a zvyšok nie je doteraz rozhodnutý. 

Metodika výskumu

Kvalitatívny výskum bol realizovaný v priebehu mája až júla vo firmách z oblasti strojárenstva a plastikárstva s ročným obratom do 499 mil. Kč a menej než 200 zamestnancami. Jednalo sa o hĺbkové rozhovory s manažérmi logistiky, nákupu, obchodu, výroby či so samotnými majiteľmi analyzovaných firiem. Prebiehali na základe vopred pripravenej štruktúry, ktorá sa zameriavala na jednotlivé skladové a výrobné procesy vyskytujúce sa v rámci firemnej prevádzky.

Súčasťou bolo aj pozorovanie jednotlivých činností v reálnej prevádzke, detailná analýza jednotlivých skladov, podrobné skúmanie výroby a prípadne ďalších výrobných úsekov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu výsledného produktu. Medzi sledované časti patrila aj expedícia a jej predchádzajúce činnosti spojené s balením či kontrolou hotových výrobkov.

  • Viac o WMS pre riadenie skladu
  • Instantný sklad – viac o systéme pre skladovú evidenciu

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.