Tlačové správy

TS – Uvádzanie cien v rámci EDI objednávok prerazilo na retailový trh a po novom medzi e-shopy

31. máj 2017

31. mája 2017, Nitra – Uvádzanie nákupných cien v elektronických objednávkach smerom k retailovým dodávateľom sa stáva zavedenou praxou aj v tuzemsku. Túto novinku v rámci elektronickej výmeny dokladov (EDI) sprevádzkoval s dodávateľmi popredný český e-shop MALL.cz. Úspešný pilotný projekt realizoval Henkel s obchodným reťazcom Makro. Cieľom tohto kroku je najmä dosiahnutie pokročilejšej automatizácie vzájomnej kontroly dokladov v rámci predajného reťazca a plynulejší tok tovaru.

„Je celý rad situácií, kedy je očakávaná nákupná cena odberateľa v rozpore so skutočne fakturovanou cenou. Môže sa jednať napríklad o ľudské zlyhanie, technickú chybu, špecifické predajné akcie či napríklad časový nesúlad medzi okamihom vystavenia objednávky a precenenia u dodávateľa. Ak sa však dodávateľ začne aktívne cene v ORDERS venovať a na túto chybu príde včas, dá sa spustiť interný proces blokovania ďalšieho spracovania, overovanie správnosti ceny a hľadanie príčiny. Vďaka tomu je možné predísť v nemalom percente aj vystavovaniu opravných daňových dokladov. V extrémnom prípade je možné zabrániť aj vráteniu tovaru späť dodávateľovi a tým vzniknutým logistickým a transportným nákladom a eliminovať poškodenie obchodného vzťahu,“ hovorí Michaela Malíková, EDI koordinátor spoločnosti Internet Mall a.s., prevádzkujúcej internetovú nákupnú galériu MALL.cz.

Významný internetový predajca MALL.cz sa stal prvým českým e-shopom, ktorý začal spolu s dodávateľmi aktívne pracovať s nákupnou cenou v objednávkach v rámci elektronickej výmeny obchodných dokladov (EDI). Nadviazali tak na pozitívne skúsenosti, ktoré s týmto riešením majú aj ďalšie retailové subjekty.

Najdlhšie skúsenosti s využitím nákupných cien v objednávkach má na českom retailovom trhu moravská nákupná centrála reťazca COOP v rámci svojich dodávateľov, napojených na EDI riešenie spoločnosti CCV Informačné systémy. S cenami v EDI objednávkach sa však mohli stretnúť aj ďalší dodávatelia, dodávajúci typicky zahraničným odberateľom alebo do miestnych DIY reťazcov, ktoré používajú EDI riešenia svojich zahraničných centrál.

Cena v objednávkach však už čoskoro prestane byť doménou len odberateľov, ktorí využívajú EDI riešenia od CCV (COOP MORAVA, Velká Pecka – Rohlík.cz, UniHobby, Alza, Datart, Tempo, obchodní družstvo, Jednota Boskovice, Rosa Market (prodejny Enapo) a ďalšie. So zavedením cien do objednávky finišuje aj obchodný reťazec Makro Cash & Carry).

Reakcia na požiadavku trhu

Podnet k zapracovaniu nákupnej ceny do správy ORDERS tak vzišiel synergicky jednak od samotných maloobchodných predajcov, jednak od kľúčových EDI poskytovateľov, ktorí ho dlhodobo na základe analýz trhu presadzovali.

Návrh a proces následnej realizácie bol riadený pracovnou skupinou EDI pod Česko-Slovenskou iniciatívou ECR „U všetkých tradičných obchodníkov a tiež v nových segmentoch bola a stále je cena jednou zo základných požiadaviek. Preto s ňou naši klienti môžu v EDI komunikácii dokladov pracovať už od roku 2002. Dlhodobo sa nám to však nedarilo presadiť plošne na česko-slovenskom trhu. Potešilo nás teda, keď s rovnakou požiadavkou prišlo na pôdu ECR aj Makro C&C a za využitia spoločných skúseností členov ECR na našom trhu vzniklo rozšírenie, založené na báze medzinárodného štandardu EDIFACT a lokálna verzia odborového subsetu. Vznikla tak modifikovaná verzia, ktorú Makro C&C pod hlavičkou ECR uvoľnilo pre celý trh. Jedná sa teda o unifikovaný technický popis vo svete bežného riešenia, ktorý teraz môžu využívať všetky subjekty zasielajúce objednávky a prijímajúce v rámci elektronickej výmeny dát v obchodnom styku EDI v Českej republike a na Slovensku,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie CCV eBusiness a aktívny člen pracovnej skupiny ECR, ktorá rozšírenie subsetu pripravila. Úspešné preverenie rozšírenia dátovej vety subsetu prebehlo na pilotnom projekte medzi významnými obchodnými partnermi, spoločnosťami Henkel ČR a Makro Makro Cash & Carry ČR.

Využitie štruktúrovaných dát v bezpapierovej likvidácii dokladov

Elektronická výmena dokladov (EDI) v štruktúrovaných dátach umožňuje bezpapierovú likvidáciu faktúr na strane odberateľa. Nejde pritom len o  automatické spracovanie dát z dokladu priamo do informačného systému, ale prijaté EDI faktúry sú v prípade zhody s objednávkou či dodacím listom strojovo spracované až po zaúčtovanie bez potreby akejkoľvek kontroly človekom. Sú totiž validované podľa skutočných príjmov na sklad a k nákupnej cene v objednávke. Pri súlade oboch validácií sa faktúra prijatá sama likviduje (spracuje a zaúčtuje) a prechádza na preplatenie finančným oddelením, takže ku kontrole človekom dochádza už len v prípade nezhody.

Súvisiace

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.