Tlačové správy

TS – Uderman vzdialene nasadil skladový systém Lokia od CCV Informačné systémy

10. máj 2018

10. mája 2018, Nitra – Bez nutnosti fyzickej prítomnosti dodávateľa, iba prostredníctvom niekoľkých internetových a telefonických konzultácii, sa podarilo nasadiť nový skladový systém Lokia WMS u slovenskej spoločnosti Uderman, ktorá prevádzkuje sieť internetových obchodov. Rýchle a jednoduché zavedenie tohto cloudového riešenia pritom obsahovalo využitie RF čítačiek, ale i napojenie na ďalšie interné systémy a firemný e-shop prostredníctvom otvoreného rozhrania. Dodávateľom bola spoločnosť CCV Informačné systémy.

Praktickú demonštráciu nasadenia skladového software vzdialenou formou, bez návštevy pracovníkov dodávateľa, ukázala brnenská spoločnosť CCV Informačné systémy u slovenskej spoločnosti Uderman s prevádzkou v Prešove. Motívom bola najmä vzdialenosť oboch firiem, ktorá dosahuje skoro 500 km.

Použitý skladový systém Lokia je cloudové riešenie realizované formou služby. Jeho úspešné vzdialené nasadenie tak predstavuje ďalší krok k zjednodušeniu celého procesu implementácie a užívania, a ukazuje cestu, ktorou sa môže spolupráca medzi dodávateľom a zákazníkom v prípade potreby vydať,“ hovorí Tomáš Kormaňák, produktový manažér Lokia WMS zo spoločnosti CCV Informačné systémy, a dodáva:„Okrem úspory času a nákladov pre obe strany to znamená i odstránenie prípadnej bariéry, ktorú môže pri rozhodovaní o spolupráci predstavovať vzájomná vzdialenosť.“

Efektívna implementácia cez internet

Samotná komunikácia medzi CCV Informačné systémy a Uderman prebiehala prostredníctvom konferenčných hovorov, v rámci ktorých boli zodpovedané otázky na používanie služby a nastavené všetky procesy. Jedinú fyzickú cestu medzi zákazníkom a dodávateľom predstavovala zásielka s RF čítačkami k overeniu plnej funkčnosti v dodávanom riešení.

V procese implementácie spoločnosť CCV Informačné systémy najskôr spoločne so zákazníkom definovala spôsob značenia regálov, stĺpcov a buniek, a potom ich zakreslila do skladového systému. Nasledovalo predanie podkladov a pokynov, na základe ktorých pracovníci firmy Uderman fyzicky zaviedli adresáciu skladových miest a označili regály štítkami s čiarovými kódmi.

Software Lokia WMS bol následne zákazníkom prepojený on-line v reálnom čase cez otvorené rozhranie s technológiou REST API s ďalšími internými systémami pre účtovníctvo a e-shopom. Samozrejmosťou bolo i kompletné školenie cez internetové zdieľanie obrazoviek, ktoré rozsahom zodpovedalo bežnému nasadeniu u zákazníka.

Skladové riešenie poskytuje informácie o umiestnení všetkých tovarov do úrovne skladovej priehradky a prehľad o aktuálnej zásobe vrátane rezervácie tovarov, alebo o disponibilnej zásobe, čo je možné využiť k zobrazeniu dostupného množstva na e-shope pracovných odevov. 

„Našim cieľom bolo najmä získať lepší a vždy aktuálny prehľad o stave skladu, odstrániť zdĺhavé ručné zadávanie dát z papierových dokumentov a zamedziť zámenám tovarov,“  komentuje Jakub Uderman z firmy Uderman, a zmieňuje i ďalšie benefity, ktorých sa podarilo vďaka implementácii skladového riešenia dosiahnuť: Minulosťou je nutnosť prítomnosti fakturantky pri príjme a výdaji tovarov a zložitosť týchto procesov.

Do budúcnosti je ďalej plánované rozšírenie integrácie predajných objednávok z prevádzkovaných e-shopov, ktoré v skladovom systéme plní úlohy k riadenému vyskladneniu.

WMS Lokia pre prehľadné riadenie skladových pohybov

Skladové riešenie riadi, eviduje a vyhodnocuje skladové pohyby a obmedzuje chybovosť logistiky. Je taktiež účinným nástrojom pre lepšie riadenie pracovníkov skladu so zrozumiteľným zobrazovaním zásob na grafickej mape skladu. Skladový software Lokia WMS je poskytovaný formou služby (Software as a Service) s využitím technológií Microsoft a cloudové platformy Microsoft Azure.  

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.