Tlačové správy

TS – Sklad ČSAD Uherské Hradiště riadi WMS od CCV Informačné systémy

14. december 2015

Nitra/Brno, 9. decembra 2015 – Chod externého skladu, prostredníctvom ktorého ČSAD Uherské Hradiště plní úlohu logistického providera pre nadnárodnú spoločnosť TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, zaisťuje od novembra tohto roku CCV Riadený sklad od CCV Informačné systémy. Nasadenie systému WMS (Warehouse Management System) vyriešil okrem iného problematiku každodenného reportingu spoločnosti TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA o zásobách a dostupnosti všetkých skladovacích položiek či vytvárania prehľadnej agendy na tvorbu podkladov k fakturácii za poskytnuté logistické služby.

Priame spojenie s Francúzskom

„Veľkým prínosom implementovaného riešenia je jeho priame napojenie do systému SAP spoločnosti TOTAL, čo prinieslo výrazné zjednodušenie reportingu dostupnosti tovaru v sklade a denného odsúhlasovania inventúrneho stavu zásob. Elimináciou papierových dokumentov došlo tiež k podstatnému zefektívneniu a celkovej optimalizácii práce v sklade," hovorí Vlastislav Čech, obchodný riaditeľ ČSAD Uherské Hradiště.

Manažment spoločnosti ČSAD Uherské Hradiště má vďaka WMS riešeniu CCV Riadený sklad, okamžite k dispozícii aj množstvo kľúčových parametrov, najmä čo sa týka správy objednávok, prehľadu o skladovej dostupnosti všetkého sortimentu tovaru vo väzbe na jeho skladovacie požiadavky, avíz o príjme tovaru z výroby, reklamácií alebo zákazníckych vratiek, a to vrátane možnosti ich rýchlej kontroly. Ďalšou výraznou zmenou je evidencia paletového konta, ktoré obsahuje údaje o pohybe, počte použití a exspirácii obalu. Všetko je riadené pomocou skenerov.

Štandardné i špecifické požiadavky

Nasadenie riadeného skladu, zavedenie rádiofrekvenčných čítačiek a kompletné zasieťovanie skladových priestorov jednoznačne zvýšilo kontrolu práce s tovarom a zároveň prakticky zamedzilo jeho zámenám. Napríklad prostredníctvom zavedeného workflow sa k vyskladneniu daného tovaru viaže jeho konkrétne označenie, ktoré navyše musí obsluha potvrdiť ihneď po vykonaní príslušnej činnosti. Pomocou ABC analýzy taktiež došlo k optimalizácii rozloženia vychystávacích regálových aj paletových miest na obsluhu skladu, čo spolu s automatizáciou prideľovania skladových priehradiek zlepšilo jeho využiteľnosť.

Okrem svojich štandardných funkcií plní CCV Riadený sklad v ČSAD Uherské Hradiště aj celý rad úloh plynúcich zo špecifickej povahy činností zákazníka. Systém tak napríklad kontroluje použiteľnosť obalového materiálu, najmä IBC kontejnerov, ktoré TOTAL používa na prepravu a skladovanie olejov a najrôznejších kvapalín, alebo na základe zákazníckych požiadaviek poskytuje podklady na kompletizáciu a výrobu mazív. Z ďalších prínosov môžeme zmieniť pomoc pri identifikácii správnych šarží a exspirácií pre letecké oleje alebo stráženie pravidiel pre skladovanie a expedíciu nebezpečného tovaru ADR a jeho označenie.

Nasadenie riešenia CCV Riadený sklad v ČSAD Uherské Hradiště bolo logickým krokom reagujúcim na dynamický rozvoj spoločnosti v posledných rokoch. Spoločnosť investovala nemalé finančné prostriedky do rozvoja informačného systému v celej šírke svojich aktivít a tiež do obnovy vozového parku, kde používa moderný monitorovací systém Transics. To všetko slúži na zaistenie nevyhnutného servisu, bez ktorého by prevádzkovanie automobilovej dopravy a logistiky na vysokej úrovni nebolo mysliteľné. Uvedenými krokmi sa spoločnosť zaradila medzi najvýznamnejších poskytovateľov dopravných a logistických služieb v Českej republike.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.