Tlačové správy

TS – Prieskum odhalil bolesti logistiky v módnom priemysle

12. marec 2018

12. marca 2018, Nitra – Cieľom výskumu CCV bolo analyzovať skladové priority firiem pôsobiacich v logistike odevov, obuvi a módnych tovarov. Výskum zaostril taktiež na zmapovanie problémov a technologickú pripravenosť odboru módneho priemyslu v porovnaní s inými odbormi. Najdôležitejšou výzvou je podľa respondentov zamedzenie zámenám tovarov (69 %). Najväčšie rezervy firmy priznávajú v nepružnosti skladov na sezónnu zmenu zásob (53 %) a v potrebe presnejšieho vychystávania veľkostných setov či farebných mixov (46 %). Potenciál zlepšenia je v nedostatočnom značení v sklade alebo vo využití systému pre riadenie skladov (WMS). Iba 28 % ich skladov má zavedenú adresáciu v sklade na úroveň priehradok.

Aké TOP problémy v riadení skladov výskumníci objavili?

Za najdôležitejšie označili respondenti prieskumu zamedzenie zámenám a stratám tovarov (69 %). Jedná sa o požiadavku spojenú so samotným značením vlastností tovarov. Odbor rýchloobrátkových tovarov (FMCG) používa prevažne značenie pomocou šarží, ale v odevnom priemysle sú evidované veľkosti, farby, strih, kategórie kvality a ďalšie parametre sledovania, ktoré sú špecifické pre módny priemysel (napr. zámeny modrej, tyrkysovej či zelenej farby).

Za dôležité označila väčšina (53 %) taktiež možnosť rezervovať tovar v sklade. Vo väzbe na on-line predaj ide o košíkové blokácie zásob, ktoré sú rezervované dočasne na základe objednávky zákazníka. Z väčšej časti majú firmy toto riešené v podnikovom informačnom systéme alebo e-shope, ale iba 20 % firiem túto informáciu udržuje v systéme pre riadenie skladu.

Najväčšie rezervy firmy priznávajú v nepružnosti skladov na sezónne zmeny zásob (53 %), ktoré sa týkajú najčastejšie obmeny letných tovarov za zimné. 46 % opýtaných sa zhodlo na potrebe presnejšieho vychystávania veľkostných setov či farebných mixov. Vrátené tovary zo strany zákazníka pre nich predstavujú citeľné náklady na manipuláciu a na nové prebalené tovary.

Prieskum odkryl potenciál na zlepšenie u sledovania stavu zásielok v doprave po expedovaní tovarov zo skladu a automatické predávanie číselného označenia zákazky na balíkové služby. 30 % firiem, ktoré túto logistickú informáciu považujú pre obchodovanie za dôležitú, to nemá vyriešené.

Využitie skladovania na paletách je výrazne nižšie, než je tomu celkovo v odbore rýchloobrátkového tovaru (FMCG), kde palety využíva 91 % firiem, ale aspoň čiastočné skladovanie na paletách využíva 57 % firiem. Výrazné rezervy sú potom pri označovaní celej logistickej jednotky paletovým štítkom, pretože iba 20 % využíva pre označovanie paletové etikety.

1/4 sa zbavila skladníkov „hubárčenia" zavedením WMS

K získaniu predstavy o technologickej vybavenosti bolo jedným zo skúmaných parametrov samotné značenie skladu. Iba 28 % zo skúmaného vzorku má zavedenú adresáciu v sklade na úroveň skladových priehradiek. Jedná sa o evidenciu umiestnenia v sklade vo forme štítkov s čiarovými kódmi označujúcimi lokáciu. Často ide o prevádzky, kde je zavedený informačný systém pre riadenie skladov (WMS – Warehouse Management System). Z celkového počtu je to štvrtina firiem, ktorá jeho zavedením eliminWovala hľadanie zásob, tzv. hubárčenie skladníkov.

46 % firiem využíva v niektorom zo skladových procesov mobilné čítačky čiarových kódov k práci skladníkov, ale polovica z nich ich využíva iba pri vstupe a výstupe k evidencii príjmu a výdaju zo skladu, zatiaľ čo u skladových procesov naskladnenia, skladových presunov či vychystávania táto podpora chýba. Logistik potom nemá záznam informácií o tom, kde sa tovar nachádza a aké pohyby s ním robili.

Skúsenosti ukazujú, že do určitej doby môže firma vystačiť s tovaroznalectvom svojich skladníkov, toleruje určitú chybovosť vychystávania, pokiaľ sa nerozhodne mieru reklamácií výrazne znížiť. Prínosom zavedenia skladového software je eliminovať chyby, ale hlavne zrýchliť prácu skladníkov o desiatky percent,“ upozorňuje Tomáš Kormaňák, produktový manažér LOKIA WMS v spoločnosti CCV.

Jeho slová potvrdzuje skúsenosť spoločnosti PEVI z Lanškrouna, ktorá pôsobí na trhu pracovných odevov: „Trápili nás nadčasy skladníkov, ktoré boli spôsobené práve tým, že skladník neefektívne blúdil skladom a neúmerne sa tým zvyšovala doba potrebná k expedícii tovarov,“ spomína Petr Vinduška, projektový manažér spoločnosti PEVI a dodáva: „Zavedenie WMS nám prinieslo detailný prehľad o skladových pohyboch a pomáha optimalizovať prácu pri manipulácii s tovarom.“

Výskum spoločnosti CCV bol uskutočnený medzi pracovníkmi na pozícii so zodpovednosťou za logistiku alebo obchod. Zber dát bol realizovaný osobnými rozhovormi v priebehu februára 2018 na vzorke štyroch desiatok malých a stredne veľkých firiem, ktoré pre skladovanie nevyužívajú logistického operátora, ale prevádzkujú vlastné skladové priestory. 86 % z opýtaných spoločností zo skúmaného vzorku skladuje viac ako 1000 položiek tovarov.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.