Tlačové správy

TS – Predaj faktúr na internete sa stáva realitou, brnenský start-up získal silného partnera

15. december 2015

Nitra/Brno 1. decembra 2015 – K majetkovému prepojeniu tuzemského lídra v oblasti elektronickej výmeny dát, technologickej spoločnosti CCV Informačné systémy, a mladého úspešného startupu Investiční aukce, došlo v závere novembra tohto roku. Investiční aukcie odpredali 10% podiel brnenskej spoločnosti CCV Informačné systémy s opciou na ďalší podiel za presne stanovených podmienok. Jedná sa o logické zavŕšenie ich doterajšej vzájomnej spolupráce. Obe strany vidia v novej spolupráci predovšetkým priestor na ďalší rozvoj.

Vzájomne výhodná spolupráca

Už pred viac než rokom došlo k prvému prepojeniu aktivít oboch firiem zavedením služby Instantná platba. Tá je teraz nedielnou súčasťou systému ORION EDI spoločnosti CCV Informačné systémy a umožňuje jeho užívateľom získať chýbajúce finančné prostriedky z neskoro platených faktúr prakticky okamžite. Na rozdiel od bankového faktoringu umožňuje optimalizovať aj mieru a čas financovania. V súčasnosti prenáša konsolidačné centrum ORION EDI každý mesiac milióny elektronických dokladov, ktoré dokumentujú obchodné transakcie v ráde mnohých miliárd korún mesačne. Vďaka využitiu EDI (Electronic Data Interchage) môže faktoring používať elektronické originály dokladov, čím odpadá záťaž v podobe množstva papierovej administratívy. Celý proces financovania pomocou Instantnej platby je tak veľmi rýchly a spoľahlivý.

„Veľkí výrobcovia dosiahnu na veľmi dobré podmienky financovania v banke alebo majú dostatok vlastných prostriedkov. My sa orientujeme na malé a stredné podniky, pre ktoré sú bankové produkty tohto typu často nedostupné,“ hovorí konateľ spoločnosti Investiční aukce Adam Šoukal.

„Hľadali sme partnera, s ktorým budeme schopní zdigitalizovať faktoring. Nepochybujem, že spojenie dlhodobého technologického know-how a dravej mladosti v oblasti prevádzkového financovania umožní obom firmám ďalší úspešný rozvoj,“ hovorí Dalibor Damborský, konateľ spoločnosti CCV Informačné systémy.  

Strmý nárast, zahraničná expanzia

Vstup CCV Informačné systémy do spoločnosti Investiční aukce by mal podľa Adama Šoukala priniesť predovšetkým nárast objemu financovaných faktúr: „Očakávame nárast v hodnote 150 až 200 miliónov za každý mesiac.“ 

Finančné prostriedky by mali byť využité hlavne na expanziu spoločnosti na zahraničné trhy. Predovšetkým sa jedná o naše susedné štáty. „Na Slovensku už nejaký čas fungujeme, ale chceli by sme získať ešte lepšie postavenie na trhu. Veľký potenciál vidím tiež v Poľsku a Nemecku,“ predstavuje ďalší rozvoj spoločnosti Investiční aukce Adam Šoukal.

Faktoring online

Pre veľa malých a stredných podnikov predstavujú dlhé doby splatnosti faktúr problémy, pretože až 60-denné čakanie na platbu spomaľuje ich cash-flow. Riešením je faktoring, ktorý tieto dlhé splatnosti dokáže skrátiť na niekoľko dní. Investiční aukce tieto faktúry ponúkajú na svojom portáli www.investaukce.cz skupine investorov, ktorí o ne súťažia v online aukcii. Podniky tak dostanú najvýhodnejšiu ponuku na financovanie a investor získa úrok za poskytnutie finančných prostriedkov. Na svoju činnosť získala spoločnosť licenciu ČNB. P2P financovanie, teda poskytovanie peňazí jednotlivcov podnikom alebo iným jednotlivcom, bolo umožnené rozvojom technológii a nachádza si podľa vzoru západných krajín veľa priaznivcov už aj u nás. 

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.