Tlačové správy

TS – ORION EDI 2016 prináša úplne nový rozmer práce s elektronickými dokladmi

9. september 2015

Nitra, 9. septembra 2015 – Vysoká úroveň zabezpečenia prenášaných aj uložených dát, úplne nové funkcie a doplnkové služby, ale aj výrazne príjemnejšie a prehľadnejšie užívateľské prostredie. To všetko pripravila spoločnosť CCV Informačné systémy svojim zákazníkom, pre ktorých zaisťuje elektronickú výmenu dokladov (EDI – Electronic Data Interchange), v novej verzii riešenia ORION EDI 2016. Medzi množstvom jeho ojedinelých funkcií môžeme vymenovať napríklad Príjmové miesto, Instantnú platbu, alebo Inventory Report na prehľad o stave zásob u obchodných partnerov. Novú rozšírenú podobu získalo aj webové EDI a modul sledovania oneskorených alebo nedoručených elektronických dokladov. Výpočet nových funkcií rozširuje aj elektronický katalóg na jednoduchšie zalistovanie produktov u odberateľov. Bezpečnosť pri práci s dátami dokladá certifikácia ISO 27001 od renomovanej certifikačnej autority TÜV SÜD, ktorú CCV Informačné systémy získalo ako doteraz jediný tuzemský EDI poskytovateľ.

Posilnenie pozície

Dnešným spustením novej verzie ORION EDI 2016 potvrdila spoločnosť CCV Informačné systémy svoju dlhoročnú pozíciu technologického lídra v oblasti elektronickej výmeny dát (EDI) v Českej republike a na Slovensku. Už teraz prostredníctvom svojho konsolidačného centra ORION prenesie každý mesiac milióny elektronických obchodných dokladov (EDI správ) tisícom protistrán. 

„Inšpiráciu sme pri vzniku ORION EDI 2016 čerpali v prvom rade u našich zákazníkov. Najmä vďaka ich podnetom a želaniam je v novej verzii toľko rozširujúcich funkcií a inovácií. Práca s elektronickými dokladmi je navyše teraz nielen bezpečnejšia, ale aj komplexnejšia a výrazne efektívnejšia,“ hovorí David Reichel, architekt riešenia ORION EDI a riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy, a dodáva: „Najmä veľkí zákazníci nielenže požadujú maximálnu úroveň zabezpečenia prenášaných informácií, ale sami ju aj pravidelne testujú. Preto ma teší, že sme v týchto testoch vždy plne obstáli.“ 

Slová o zvýšenom dôraze na bezpečnosť potvrdzujú aj zákazníci. „Pokiaľ dávame dáta na spracovanie či úschovu tretím subjektom, vyžadujeme od nich, aby preukázali svoju schopnosť trvalo na nich uplatňovať bezpečnostné opatrenia na najvyššej možnej úrovni. Okrem našich vlastných testov spoľahlivosti je ďalšou nevyhnutnou súčasťou aj certifikácia od renomovanej svetovej organizácie,“ hovorí Pavel Moravec, riaditeľ ICT v spoločnosti Nestlé.

Bezproblémový prechod 

Prechod na novú verziu ORION EDI 2016 bude pre všetkých zákazníkov úplne plynulý a bezproblémový. Už dnes ju totiž aktívne využíva viac než 70 zákazníkov, medzi nimi aj tí, ktorí na niektoré nové funkcie ako Príjmové miesto alebo Instantná platba nechceli čakať až do okamihu oficiálneho spustenia. Vďaka tomu mohli ich prínosy už s predstihom plnohodnotne používať a tiež dobre otestovať nové užívateľské prostredie. Zostávajúcich viac než 1500 zákazníkov postupne prejde na novú verziu do konca tohto roka.

Jednoduchšia práca s dokladmi

Na výslednej podobe ORION EDI 2016 majú výrazný podiel aj samotní zákazníci, ktorých námety na zefektívnenie práce boli do novej verzie veľmi starostlivo zakomponované, ako potvrdzuje Táňa Kaizarová, EDI administrátorka  spoločnosti Bochemie: „Veľmi oceňujem, keď sa systém vie prispôsobiť človeku, preto sa mi veľmi páči veľa možností vlastného nastavenia v novom Orione. Už v základnom nastavení sú informácie prehľadné, to podstatné je na očiach a k detailom sa dostanem intuitívne.“

Užitočné informácie

Jednou z kľúčových zmien, ktoré ORION EDI 2016 prináša, je výrazné rozšírenie možností práce s dokladmi, a to vďaka službe Príjmové miesto. To sa tak stalo jeho novou a úplne nezávislou vstupnou bránou zameranou na všetky podnikové procesy obehu elektronických dokumentov. Umožňuje totiž vkladať, zdieľať a schvaľovať nielen doklady z elektronickej fakturácie, ale aj ďalšie dokumenty vzniknuté mimo EDI komunikáciu, napríklad rozhodnutie orgánov verejnej moci v elektronickom formáte a podobne. Tieto dokumenty, opatrené elektronickým podpisom, možno následne spolu so všetkými ostatnými EDI dokladmi dôveryhodne archivovať. Vďaka Príjmovému miestu je tak teraz možné mať všetky dôležité dokumenty efektívne, prehľadne a bezpečne archivované na jedinom mieste. Dôveryhodný archív tak v rámci ORION EDI 2016 získal úplne nový rozmer pre svoje využitie.

Ďalšou významnou inováciou je služba ORION Instantná platba, ktorá umožňuje užívateľom ORION EDI 2016 získať jediným kliknutím takmer okamžite finančné prostriedky na svoje prevádzkové financovanie z doteraz neuhradených faktúr. Prostredníctvom systému investičnej aukcie a s využitím EDI je tak možné si zaistiť 80 % hodnoty vybranej faktúry až o niekoľko mesiacov skôr oproti termínu ich splatnosti. Zvyšných 20 % dostane záujemca o túto výrazne jednoduchšiu obdobu klasického bankového faktoringu po uhradení faktúry odberateľom.

V neposlednom rade treba v súvislosti s oficiálnym uvedením ORION EDI 2016 na trh spomenúť službu Inventory Report, ktorá poskytuje dodávateľom do obchodných reťazcov informácie, koľko ich tovaru sa na jednotlivých predajniach odberateľov za dané obdobie predalo a ako sa vyvíjajú ich zásoby. Získané údaje umožnia presne zhodnotiť úspech konkrétnych predajných akcií, porovnať predaje s minulými obdobiami a tiež včas pripraviť dodávku nového tovaru. To všetko je možné vďaka tomu, že Inventory Report sťahuje a spracováva údaje, ktoré obchodné reťazce dávajú k dispozícii v EDI správe INVRPT.

Inovovanú podobu získalo aj webové EDI, ktoré ešte viac odráža obchodnú prax spoločností, ktoré zatiaľ EDI neintegrovali. Novým pomocníkom na zaistenie plynulého zásobovania a cashflow je asistent strážiaci oneskorené alebo nedoručené elektronické doklady, umožňujúce napríklad včas reagovať na odoslané faktúry, ktoré príjemca v obvyklom termíne neakceptoval.  Výpočet nových funkcií rozširuje aj elektronický katalóg, ktorý slúži na správu kmeňových dát a jednoduchšie zalistovanie produktov u odberateľov.

Související:

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.