Tlačové správy

TS – Nasadenie nového CRM na distribučné kanály spoločnosti eD‘ system Czech ocenia aj jej zákazníci

28. jún 2016

28. júna 2016, Nitra – Zefektívnenie distribučných kanálov, podpora obchodných a marketingových aktivít, ich presnejšie zacielenie na detailnú znalosť záujmu zákazníkov a zvýšenie výkonnosti vlastných pracovníkov. To sú len niektoré z prínosov, ktoré získa eD’ system Czech nasadením CRM (Customer Relationship Management) systému od spoločnosti CCV Informačné systémy. Zámerom je, okrem iného, personalizované cielenie obsahu komunikácie so zákazníkmi, ktorí budú lepšie adresovaní relevantnými informáciami. 

Nový uhol pohľadu na zákazníkov

Hlavným cieľom je využívať ucelený systém budovania vzťahu so zákazníkmi, ktorý bude podporovať všetky distribučné kanály spoločnosti eD' system Czech. Už v prvej fáze nasadenia je pritom realizovaná podpora call centra a pipeline managementu – systému správy obchodných príležitostí. 

Súčasťou nasadenia riešenia Microsoft Dynamics CRM je už v prvej fáze integrácia jednak s digitálnou ústredňou call centra, jednak s podnikovým informačným systémom. Stane sa tak kľúčovým nástrojom na automatizáciu marketingových kampaní, personalizáciu webových stránok aj direct marketingových aktivít. Zmyslom je nastaviť jednotný proces tvorby a správy obchodných príležitostí, ktorý bude zdieľaný naprieč všetkými distribučnými kanálmi. Potenciálnych zákazníkov umožní lepšie osloviť výhodnejšou ponukou s využitím takzvaného lead scoringu. 

„Ako zákaznícky orientovaná firma sa chceme k našim zákazníkom správať úplne osobne, aj keď ich je naozaj veľké množstvo. S pomocou CRM systému máme možnosť lepšie naplniť ich očakávania. Vieme, o aké produkty sa zaujímajú a ktoré komunikačné kanály uprednostňujú. Vďaka tomu sme im pripravení ponúknuť formou personalizovaných webov alebo relevantného oslovenia v správnu chvíľu presne cielenú a prakticky ‚neodmietnuteľnú‘ ponuku. Cieľ je pritom jediný – spokojný zákazník,“ hovorí Michal Pavlorek, e-commerce riaditeľ spoločnosti eD´ system Czech a dodáva: „Integrujeme CRM s doterajšími systémami a rozširujeme množstvom inovatívnych nadstavbových riešení, preto sme ako dodávateľa vybrali CCV Informačné systémy.“ 

Oproti doterajšiemu CRM systému, ktorý už nedostačoval rastúcim potrebám digitálneho marketingu, dokážu v eD‘ system Czech nový Microsoft Dynamics CRM veľmi dobre využiť okrem iného aj dovnútra firmy, a to vďaka lepšej merateľnosti celého radu procesov súvisiacich s obchodnými a marketingovými činnosťami ako sú telefonáty, úspešnosť e-mailov, kliknutia v online kampaniach alebo meranie miery návratnosti dotazníkových výskumov.

Správny obsah správnym kanálom v správny čas

CRM systém predstavuje prostriedok na budovanie kvalitnejších vzťahov so zákazníkmi aj vďaka schopnosti zistiť čo najviac o ich záujmoch a potrebách. Varianty personalizácie obsahu ponúk sú tak prakticky neobmedzené, či už e-mailom s väzbou na nástroje v MailChimp alebo s pomocou webových stránok. Vždy však musia zodpovedať tomu, aký obsah zákazníka zaujal v predchádzajúcej komunikácii.

Martin Vokřál, riaditeľ divízie Customer Services spoločnosti CCV Informačné systémy k tejto problematike dodáva: „Využitím Microsoft Dynamics CRM a prepojením s best of breed softvérom je možné vytvoriť mimoriadne presné dáta, na základe ktorých sa dá nielen vyhodnocovať obchodný potenciál jednotlivých zákazníkov a efektívne ho využiť, ale aj učiť sa z merateľných výsledkov a zlepšovať obchodné a marketingové procesy.“Aktivity každého zákazníka sú v CRM systéme zaznamenávané a bodované. Dôležitá je predovšetkým skutočnosť, že sa tak nedeje na úrovni všeobecných čísel, ale konkrétnych užívateľov. Výsledkom je potom ich zoznam s priradenými konkrétnymi počtami bodov. Čím vyššie skóre užívateľ má, tým vyššia je pravdepodobnosť, že nakoniec uskutoční obchod. V správnom okamihu preto prichádza cielená, na mieru pripravená ponuka spoločnosti eD‘ system Czech. V prípade veľkých skupín užívateľov CRM umožňuje aj ich detailnejšiu segmentáciu prostredníctvom tagovania oblastí ich záujmu vrátane schopnosti sledovať, ako sa tieto oblasti vyvíjajú v priebehu rozhodovacieho procesu zákazníka. 

  • Viac o Microsoft Dynamics CRM

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.