Tlačové správy

TS – Firma 3E Projekt vyťažuje pomocou umelej inteligencie prijaté faktúry

16. október 2019

16. októbra 2019, Nitra – Ostravská firma 3E Projekt so 160 zamestnancami začala používať cloudovú službu Invoice Flow od Gritu. Tá jej umožňuje automatizovane spracovávať prijaté režijné faktúry a faktúry za služby. Vďaka nasadeniu Invoice Flow spoločnosť ušetrila dve nové pracovné miesta a výrazne zrýchlila spracovanie dokladov.

Ešte pred rokom chodila do spoločnosti 3E Projekt, ktorá sa zaoberá prenájmom nehnuteľností, prevádzkou reštaurácií, kasín a franšíz, časť faktúr poštou. „Recepčná ich naskenovala a vložila do informačného systému Premier. Účtovníčky ručne opísali údaje a až potom faktúry zaúčtovali. Celý proces bol neefektívny a zamestnanci pri ňom často robili chyby,“ opísala výkonná riaditeľka 3E Projekt Šárka Macurová.

Preto sa manažment firmy rozhodol nahradiť papierové doklady elektronickými a všetko spracovávať automaticky. „Vybrali sme si cloudovú službu Invoice Flow od firmy Grit. Už predtým sme mali s týmto dodávateľom dobrú skúsenosť, pretože používame jeho riešenie Orion, ktoré nám zaisťuje EDI komunikáciu,“ povedala Šárka Macurová.

Po nasadení Invoice Flow sa kompletne zmenil systém práce. Faktúry si teraz nechávajú v 3E Projekt posielať len elektronicky. Umelá inteligencia v Invoice Flow z pdf a ďalších súborov automaticky vyťaží údaje, takže odpadá prepisovanie. Zodpovedné osoby faktúry elektronicky schvália a potom účtovníčky jednoducho odošlú dokumenty do informačného systému.

Riešenie Invoice Flow má aj množstvo ďalších funkcií. „Napríklad umožňuje rozúčtovanie položiek na ľubovoľné nákladové strediská alebo priloženie dokumentov ako výkazy, dodacie listy alebo fotky. Firmy majú prehľad o svojich záväzkoch a systém za ne stráži dátumy splatnosti,” opísala produktová manažérka riešenie Invoice Flow Kateřina Líbalová.

Invoice Flow sa v spoločnosti 3E Projekt osvedčil. „Ako rastie náš biznis, narastá aj množstvo prijatých faktúr a vďaka Invoice Flow sme nemuseli obsadiť dve nové pracovné miesta. Taktiež sme odstránili ľudské chyby a faktúry už nepotrebujeme skladovať fyzicky. Máme ich v Invoice Flow v elektronickom archíve,“ uviedla Šárka Macurová.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.