Tlačové správy

TS – DATART naplno spustil EDI komunikáciu v Česku aj na Slovensku a plánuje aj jej ďalší rozvoj

10. júl 2015

Nitra, 9. 7. 2015 – Znížiť náklady spojené so spracovaním a archiváciou daňových dokladov, zlepšiť objednávkový servis pre dodávateľa alebo odstrániť chybovosť spôsobenú manuálnym spracovaním dokladov. To sú len niektoré z cieľov v oblasti výmeny obchodných dokladov, ktoré sa spoločnosti DATART podarilo vyriešiť nasadením riešenia EDI (Electronic Data Interchange) komunikácie od spoločnosti CCV Informačné systémy. Po úspešnom rozjazde elektronizácie dokladov s českými dodávateľmi zahájil reťazec DATART od júna prechod na EDI aj na Slovensku.

Papierové účtovné doklady na rýchlom ústupe

Elektronickú výmenu dokladov so svojimi dodávateľmi zahájila spoločnosť DATART v poslednom štvrťroku minulého roku prostredníctvom EDI správ objednávka (ORDERS), faktúra (INVOIC), obchodná námietka (COMDIS) a príslušných potvrdzovacích správ. V prvej fáze projektu bolo už v priebehu prvých mesiacov zapojených viac než 30 % dodávateľov, čo predstavuje viac ako 60 % zasielaných dokladov, ktoré boli prevedené do štruktúrovaných elektronických dokladov, a ďalšie rýchlo pribúdajú. Od júna je zahájené aj zapájanie dodávateľov pre slovenskú časť tejto siete predajní s elektrospotrebičmi. 

Vďaka integrácii EDI s podnikovým informačným systémom spoločnosti DATART (Microsoft Dynamics AX) dochádza nielen k automatickému prenosu dát do systému, ale aj k zjednodušeniu spracovania daňových dokladov. Cieľom je úplná bezpapierová likvidácia dokladov. 

„Nasadenie EDI komunikácie prebieha rýchlejšie, než sme očakávali. Prvé praktické prínosy najmä so spracovaním dokladov sú veľmi pozitívne. Po podpise patričných zmlúv s dodávateľmi sa ďalej tešíme aj na definitívne odstrihnutie papiera s využitím elektronického archívu. Podľa očakávaní k plnej automatizácii procesov dôjde až pri vývoji spracovania dokladov v našom podnikovom systéme. EDI je teda podmienkou nutnou, nie dostačujúcou na dosiahnutie výhod. Som rád, že sme v tomto zajedno aj s našimi vývojármi,“ hovorí Petr Nekola za finančné oddelenie spoločnosti DATART a pokračuje: „Zapojení dodávatelia môžu už dnes využívať výhody efektívnejšieho objednávkového procesu. Navyše majú prehľad o spracovaní ich dokladov priamo v našom systéme. V priebehu leta ďalej oslovíme aj všetkých dodávateľov našej organizačnej zložky na Slovensku.“ 

Rýchlejšie a lacnejšie aj na príjme

Rozvoj elektronickej komunikácie bude ďalej prebiehať nielen čo do počtu zapojených dodávateľov, ale aj používaných EDI správ. Elektronizácia ďalších procesov prináša predovšetkým vyššiu rýchlosť prenosu dokladov, okamžitú spätnú väzbu, elimináciu chybovosti a zásadné zníženie prácnosti.  V najbližšej dobe tak DATART plánuje nasadenie ďalšej EDI správy DESADV, ktorá je elektronickou obdobou dodacieho listu. Vďaka automatickému prenosu dát dôjde k výraznému uľahčeniu procesu príjmu tovaru. 

„S rastúcim podielom obchodných a logistických dokladov zaisťovaných prostredníctvom elektronickej výmeny dát dochádza k násobeniu výhod, ktoré EDI prináša. Konkrétne v prípade elektronického dodacieho listu je jednoznačným prínosom odstránenie manuálnych zásahov v rámci príjmu tovaru,“ vysvetľuje David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy. „Výsledkom je rýchlejšie získanie presnejších a detailných informácií o príjme. To ovplyvňuje nielen samotný príjem tovaru. Umožňuje pripraviť si skladové pozície pred samotným príjmom, ale pomáha aj pri následnom spracovaní faktúr a zefektívňuje kontrolu vecného plnenia,“ dodáva Reichel.

Elektronické zalistovanie tovaru ďalším logickým krokom

V ďalšej etape zefektívňovania obchodných procesov sa spoločnosť DATART hodlá zamerať na elimináciu objemu práce, ktorá je spojená so zalistovaním informácií o tovare na oboch stranách dodávateľsko-odberateľského reťazca. Plánuje tak využiť riešenie ORION eKatalóg, ktoré slúži na správu a zdieľanie kmeňových dát.

Na identifikáciu v rámci EDI komunikácie DATART naplno využíva význam identifikátorov pomocou globálnych štandardov GTIN (Global Trade Item Number) a GLN (Global Location Number). Vďaka jednoznačnej identifikácii tovaru prostredníctvom GTIN (známeho v podobe čiarového kódu na tovare predtým ako EAN) a každého článku dodávateľsko-odberateľského reťazca pomocou GLN pri kmeňových dátach dochádza k efektívnejšej výmene informácií a ďalšej redukcii manuálnych činností pri administratíve spojenej s tokom tovaru. 

  • Viac o EDI komunikácii

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.