Tlačové správy

TS – CCV Informační systémy posilňuje svoj obchodný tím, jeho vedúcim sa stal Roman Fuchs

14. október 2013

Brno, 30. septembra 2013 – Novým vedúcim obchodného oddelenia divízie Business Solutions spoločnosti CCV Informačné systémy sa na sklonku leta stal Roman Fuchs. Súčasne došlo aj k ďalšiemu posilneniu obchodného tímu o dvoch nových account manažérov – Petra Kloudu a Lubomíra Veselého. Cieľom personálnych zmien je najmä zlepšenie kvality servisnej a poradenskej starostlivosti o zákazníkov, ktorá je navyše podporená novou verziou portálu podpory pre všetkých zákazníkov divízie. 

Roman Fuchs prichádza na miesto vedúceho obchodného oddelenia po 15 rokoch práce v CCV Informačné systémy, kde predtým zastával pozíciu account manažéra a vedúceho manažéra logistických projektov. Predtým pôsobil v obchodnej pozícii v spoločnosti Generis, ktorá sa stala predmetom akvizície zo strany CCV Informačné systémy.

„Naším cieľom je čo najlepšie využiť doterajšie skúsenosti Romana Fuchsa a ďalej rozvíjať náš zákaznícky orientovaný prístup. Na prvom mieste je samozrejme kvalitný tím. Súčasne prichádzame aj s rozšíreným portálom podpory našich zákazníkov, ktorý predstavuje prehľadný a otvorený prostriedok komunikácie,“ hovorí Marek Procházka, riaditeľ divízie CCV Business Solutions. 

Nový webový portál predstavuje prepracovaný nástroj na správu zákazníckych požiadaviek, ktorý prehľadne zobrazuje nielen ich stav a históriu, ale aj napríklad priradenie zodpovednosti, definíciu prípadnej prekážky alebo vyjadrenú zložitosť príslušnej požiadavky. „Zákazníci tak majú dokonalý prehľad o svojich požiadavkách vrátane možnosti vyhľadávania, filtrovania, získavania najrôznejších prehľadov či detailných zobrazení jednotlivých požiadaviek. Nezostáváme len pri týchto krokoch. Pre lepšiu správu zákazníckych požiadaviek nasadzujeme sami sebe systém Microsoft Dynamics CRM,“ vysvetľuje Roman Fuchs.

Roman Fuchs (41) vyštudoval Fakultu informatiky Masarykovej univerzity. Je ženatý, má 2 deti, medzi jeho záujmy patrí cestovanie, lyže a florbal. Petr Klouda (32) prichádza zo spoločnosti Moravia Propag, kde sa venoval realizácii marketingových projektov, predtým pracoval vo firme Outward Bound, kde pôsobil ako hlavný lektor. Jeho najobľúbenejším koníčkom je čerstvo založená rodina a staranie sa o jej spokojnosť. Lubomír Veselý (28) je absolventom VOŠ Informačných systémov a služieb v Brne, od roku 2004 sa venoval obchodnej činnosti vo firmách Medica HealthWorld a Moravia Propag, kde bol zodpovedný za rozvíjanie kľúčových klientov a expanziu firmy na ruské trhy. Medzi jeho záľuby patrí potápanie.

———————————————

CCV Informačné systémy pôsobí na trhu od roku 1992. Patrí k významným hráčom domácej scény odvetvia informačných systémov. Sídli v Brne (divízie CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s ďalšími pobočkami v Opave (divízia CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckom Novom Meste (CCV Slovensko). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji logistických riešení, implementácii WMS systémov (CCV Riadený sklad) a podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics). Špecializuje sa na riešenia pre elektronickú fakturáciu, dôveryhodnú archiváciu, elektronickú výmenu dát EDI (konsolidačné centrum Orion) a bezpapierový obeh obchodných dokladov. Ďalej vyvíja špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu a aplikácie pre inteligentné telefóny. Je nositeľom titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.