Tlačové správy

TS – CCV Informačné systémy získalo certifikáciu ISO 27001 pre elektronickú výmenu obchodných dokladov EDI

14. september 2015

Nitra, štvrtok 20. augusta 2015 – Spoločnosť CCV Informačné systémy so svojím clearingovým centrom ORION EDI získala novú certifikáciu ISO 27001 na systém manažmentu informácií. Stala sa tak prvým a zároveň aktuálne jediným tuzemským EDI poskytovateľom a konsolidátorom elektronickej fakturácie s touto garanciou bezpečnosti zaobchádzania s elektronickými dokumentmi. Nezávislé overenie a certifikácia prebehli prostredníctvom renomovanej certifikačnej autority TÜV SÜD Czech.

Elektronická výmena dokladov medzi obchodnými partnermi zažíva každoročne nárast v desiatkach percent. Objednávky, faktúry, dodacie listy a ďalšie dokumenty zviazané s celým obchodným procesom sa zo svojej papierovej verzie postupne preklápajú do plne digitálnej, strojovo spracovateľnej podoby, ktorá z informačného systému jednej strany automaticky online putuje do systému protistrany. Prostredníkom a garantom tejto výmeny sú dnes už takmer výhradne tzv. clearingové centrá elektronickej výmeny dokladov, ktoré zaisťujú správne spracovanie, preklad formátov, doručenie aj dôveryhodnú archiváciu vrátane legislatívneho súlad

Bezpečnosť pre milióny transakcií mesačne

CCV Informačné systémy sú najväčším rýdzo českým poskytovateľom služieb EDI. Len v rámci centra ORION EDI sa takto mesačne doručia viac než dva milióny obchodných dokladov. Jedná sa pritom o dokumenty, na ktorých sú závislé nielen správne dodávky tovaru a služieb, ale aj súvisiace finančné operácie a samotný chod firmy v prípade daňových kontrol, riešení obchodných sporov a pod. Preto je dôležité, aby boli tieto dáta zasielané a ukladané dôveryhodne, s overiteľnou správnosťou a aby boli vždy ľahko dostupné oprávneným užívateľom.

„Naším cieľom je postarať sa nielen o precízne technické spracovanie informácií, ale poskytnúť im aj najvyšší možný stupeň ochrany a túto istotu odovzdať ďalej aj našim partnerom,“ komentuje certifikáciu David Reichel, architekt riešenia ORION EDI a riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy, a dodáva: „Našu tvorbu, implementáciu a prevádzkovanie internetových služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov (EDI), spracovanie elektronických dokumentov a elektronické obchodovanie sme preto nechali po dôkladnej príprave certifikovať svetovo uznávanou akreditačnou spoločnosťou TÜV SÜD. ISO 27001 je vysoko rešpektovaný štandard informačnej bezpečnosti a nie je bez zaujímavosti, že jeho držitelia spĺňajú zároveň všetky bezpečnostné požiadavky kybernetického zákona.“

„Pokiaľ chce spoločnosť nakládajúca s dátami pristúpiť k problematike bezpečnosti informácií skutočne zodpovedne, certifikácia podľa ISO 27001 predstavuje systémový a štruktúrovaný prístup, ktorý pomôže zvýšiť ochranu informácií a identifikovať a minimalizovať hrozby a riziká,“ hovorí Jiří Špička

Súvisiace

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.