Tlačové správy

TS – CCV Informačné systémy zapojí do EDI komunikácie veľkoobchodných i maloobchodných dodávateľov ROSA market

22. apríl 2016

20. apríla 2016, Nitra – Po tom, ako sa elektronická výmena dát (EDI – Electronic Data Interchange) rozšírila z nadnárodných obchodných reťazcov s rýchloobrátkovým tovarom aj do ďalších segmentov, ako sú internetové obchody, reťazce zamerané na spotrebnú elektroniku alebo hobbymarkety, úspešne dobýva ďalšiu časť trhu. Jedná sa o „tradičný maloobchod“, teda menšie nezávislé maloobchodné siete, ktoré na vysoko konkurenčnom trhu nemôžu za veľkými reťazcami zaostávať v žiadnej oblasti, vrátane efektívnejšej výmeny dát so svojimi obchodnými partnermi. EDI sa tak už plne presadzuje napríklad v spoločnosti ROSA market, ktorá je distribútorom potravinárskeho a drogistického tovaru do sietí vlastných maloobchodných predajní združených pod známou značkou ENAPO. Kompletné zaistenie EDI komunikácie, vrátane zapojenia  veľkoobchodných a následne aj maloobchodných dodávateľov ROSA market (tzv. roll-out), realizuje spoločnosť CCV Informačné systémy.

V prvej vlne veľkoobchod 

Vzhľadom na to, že najväčšie prínosy EDI komunikácie plynú zo zapojenia maximálneho počtu dodávateľov a z využívania čo najväčšieho počtu EDI správ, zahájila spoločnosť ROSA market elektronickú komunikáciu so svojimi dodávateľmi hneď tromi EDI správami súčasne. Ide o objednávku (EDI správa ORDERS), faktúru (INVOIC) a avízo o odoslaní tovaru – dodací list (DESADV). V blízkej budúcnosti by na ne mali nadviazať ďalšie správy – potvrdenie objednávky (ORDRSP) a príjemka (RECADV). 

V prvej fáze projektu sa spoločnosť ROSA market zamerala na dve stovky veľkoobchodných dodávateľov. Len za prvý mesiac tak je na EDI komunikáciu naplno pripravených 40 % dodávateľov, teda osemdesiat dodávateľských firiem, pričom pri prvých dvadsiatich z nich už CCV Informačné systémy realizovala pilotné zapojenie. V druhej fáze projektu pochopiteľne prídu na rad tiež dodávatelia do maloobchodnej siete predajní ENAPO. 

Využitím výhod EDI k vyššej efektivite 

Silná konkurencia na trhu predstavuje výrazný tlak na celkovú efektivitu spoločnosti ROSA market. Tá sa preto rozhodla optimalizovať svoje obchodné a logistické toky v dodávateľskom reťazci prostredníctvom EDI komunikácie. „Prínosy sú jednoznačné. Na mysli mám nielen automatickú likvidáciu dokladov a s tým spojené interné úspory, ale tiež elimináciu chybovosti v procese spracovania dokladov. Pozitívne dopady na vyššiu efektivitu dodávateľského reťazca má nasadenie EDI komunikácie aj vďaka tomu, že hneď od začiatku zavádzame elektronické avízo dodávky, ktoré celý proces výrazne zrýchľuje. Dôležitá pre celkový úspech je tiež rýchlosť a pružnosť nášho poskytovateľa EDI,“ hovorí David Doubrava, finančný riaditeľ a prokurista spoločnosti ROSA market. 

„EDI je vďaka svojej jednoduchosti a okamžitým prínosom dnes už jednoznačným trendom v mnohých oblastiach obchodu. Je preto logické, že ani tradičný maloobchod nemohol zostať mimo. Okrem spoločnosti ROSA market totiž evidujeme dopyt po zavedení EDI aj od ďalších nezávislých maloobchodných sietí,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness CCV Informačné systémy. 

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.