Tlačové správy

TS – CCV Informačné systémy sa bráni v spore o ochrannú známku na software pro riadenie skladu

7. jún 2018

7. júna 2018, Nitra – CCV Informačné systémy bráni svoju značku v spore s nadnárodným gigantom NOKIA. Prihlášku ochrannej známky LOKIA WMS určenú pre skladový software napadla NOKIA námietkami. Prípad teraz rieši české oddelenie sporných riadení Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Novinka pre riadenie skladu bola uvedená na trh už v septembri minulého roku a je nasadená u dvoch desiatok zákazníkov.

Spoločnosť NOKIA Corporation podala dňa 16. februára 2018 prostredníctvom svojho právneho zástupcu JUDr. Vladimíra Rotta námietky na Úřad průmyslového vlastnictví proti zápisu značky LOKIA WMS. Ako dôvod sporu uvádza podobnosť prihlasovaného označenia „LOKIA WMS“ so staršou slovnou ochrannou známkou „NOKIA“ platnou na celom území EÚ (č.16147902 NOKIA).

LOKIA WMS bola uvedená na trh v septembri 2017

CCV Informačné systému poskytuje skladový software na českom trhu už 20 rokov a 6. septembra minulého roku uviedla na trh nové skladové riešenie pod názvom LOKIA WMS. Znižuje o 40 % prácnosť v sklade a z 99 % obmedzuje chybovosť skladovej logistiky. Je tak účinným nástrojom pre lepšie riadenie pracovníkov skladu. Riešenie je výnimočné nie len zrozumiteľným zobrazením zásob na grafickej mape skladu, ale hlavne rýchlosťou nasadenia, ktoré trvá iba jeden deň. Cloudové riešenie LOKIA WMS je poskytované výhradne formou služby cez internet a v súčasnosti pomáha riadiť sklady dvom desiatkam stredne veľkých obchodných a výrobných firiem.

VV snahe o ochranu značky požiadala spoločnosť CCV Informačné systémy prostredníctvom svojho patentového zástupcu Ing. Libora Markese o zápis ochrannej známky do registra Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) ešte v auguste pred samotným uvedením produktu na trh. Ochranu žiadala pre výrobky a služby patriace do triedy č. 9, 35 a 42, pretože software patrí do triedy č. 9, súvisiace služby riadenia obchodnej činnosti v sklade patria do triedy č. 35 a vývoj počítačového software do triedy č. 42 podľa medzinárodnej klasifikácie ÚPV (tzv. Niceské triedenie, 11. vydanie, verzia 2018).

Spor o zameniteľnosť značky u zákazníkov

Námietky spoločnosti NOKIA Corporation vychádzajú z faktu, že staršia ochranná známka „NOKIA“ je platná vo všetkých triedach výrobkov a služieb (č. 1 až 45). Vzťahuje sa tak na najširšie možné spektrum výrobkov a služieb, a samozrejme sa teda prekrýva taktiež v triedach č. 9, 35 a 42, pre ktoré požaduje zápis napadnuté označenie „LOKIA WMS“. CCV nespochybňuje tvrdenie namietajúceho, ak sa jedná o zhodu na týchto triedach produktov a služieb. Reálne ide ale o celkom odlišné značky zamerané na iné cieľové skupiny.

Ako sporný sa javí argument namietajúceho o podobnosti s rizikom zámeny značky pre skladový software s značkou známou medzi mobilnými telefónmi. Pri zadaní „NOKIA“ do vyhľadávača sa pritom výskyt tohto označenia obmedzuje výlučne na oblasti mobilných telefónov alebo telekomunikačnej infraštruktúry.

„Relevantnou verejnosťou, na ktorú produktom cielime, sú firmy, ktoré vybavujú svoje skladové prevádzky softwarem pre riadenie skladov. Jedná sa teda o spotrebiteľov na pozícii manažéra logistiky, a tí pristupujú k výberu systému s veľmi vysokou mierou pozornosti. Je málo pravdepodobná možnosť zámeny na českom trhu, kde je ochranná známka ‚NOKIA‘ oproti nám dostatočne známa a intenzívne využívaná. Česká a slovenská verejnosť si označenie ‚NOKIA‘ spojuje výlučne s mobilnými telefónmi alebo prípadne s produktmi infraštruktúry telekomunikačných sietí,“ tvrdí Tomáš Kormaňák, produktový manažér LOKIA WMS.

Pomenovanie WMS odráža prínosy

CCV Informačné systémy vo svojej argumentácii voči námietkam upozorňuje na rozdiel, že slovo „NOKIA“ nemá pre spotrebiteľa konkrétny význam. V slovenčine a češtine sa jedná o slovo fantazijné. Oproti tomu „LOKIA“ je označenie jedného rodu vážky z rody Libellulidae. Vážka sa dokáže veľmi rýchlo pohybovať, čo predstavuje analógiu pohybu skladníkov v sklade, a jej meno má blízko anglickému slovu „locate“ (lokalizovať, umiestniť), čo oboje evokuje funkciu skladového systému. Záujemcovi o skladové systémy podľa názoru zástupcov CCV nebude taká interpretácia vzdialená, naviac podoprená v logotype slovným prvkom „Warehouse Management System“, ktorému bude bez zbytku rozumieť. 

„Prihlasovateľ taktiež nezdieľa názor namietajúceho, že existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny prihlasovaného označenia z dôvodu podobnosti ani z fonetického hľadiska. Pri výslovnosti sa na prvom dištuktívnom mieste uplatní písmeno ‚L‘. Výslovnosť konsonanty ‚L‘, ktorá je laterálnou aproximantou, sa v slovenčine i češtine celkom odlišuje od výslovnosti konsonanty ‚N‘, ktorá je nazálnou okluzívou,“ vysvetluje patentový zástupca CCV vo svojom vyjadrení.

Akokoľvek pripustíme, že slovné označenie „NOKIA“ je možné používať v rôznej grafickej podobe (zatiaľ čo LOKIA žiada iba o zapísanie známky v kombinovanej podobe s grafikou logotypu), budú sa obe označenia v každom prípade výrazne odlišovať tromi dištinktívnymi prvkami:

  1. písmenom „L“ na prvnom mieste,
  2. výrazným grafickým znakom dvoch šipiek,
  3. prvkom „Warehouse Managenent System“.

Vyjadrenie k námietkam proti zápisu ochrannej známky „LOKIA“ bolo odoslané zo strany prihlasovateľa CCV Informačné systému na ÚPV dňa 25.3.2018 a aktuálne spor začalo riešiť oddelenie sporných riadení ÚPV. Rozhodnutie úradu obvykle padne podľa skúseností patentových odborníkov do pol roka.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.