Tlačové správy

TS – CCV Informačné systémy posilňuje marketingový tím

3. november 2014

10. novembra 2014 – Spoločnosť CCV Informačné systémy, ktorá na českom trhu patrí medzi najväčších poskytovateľov elektronickej výmeny obchodných dokladov (EDI), vymenovala Ladislava Chovítka na pozíciu marketingového manažéra divízie eBusiness. Bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie nových príležitostí pre služby clearingového centra ORION EDI. 

„Elektronická výmena obchodných dokladov (EDI) zažíva v poslednej dobe taký rozvoj, že sa o ňu začínajú zaujímať aj spoločnosti z doteraz menej penetrovaných odvetví. Ako tuzemský líder medzi poskytovateľmi EDI služieb si uvedomujeme vyššiu potrebu vzdelávať týchto nových užívateľov k efektívnym spôsobom nakladania s elektronickými dokumentmi, preto sme sa rozhodli viac posilniť aj náš marketingový tím,“ komentuje zmeny David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy, a dodáva: „Pevne verím, že sa Ladislav Chovítek zasadí o ďalší rast služieb nášho konsolidačného centra Orion pre elektronickú výmenu dokladov, ktoré každodenne slúžia tisícom obchodujúcich protistrán.“

Ladislav Chovítek (32 rokov) má za sebou pestrú prax z oblasti marketingu. Vo funkcii nahrádza Václava Kameníčka, ktorý prešiel na post riaditeľa divízie Inovácie a mobilné riešenia. Pred príchodom do CCV Informačné systémy pôsobil Chovítek na marketingových pozíciách vo firmách ReachLocal, Moravia Propag, AG FOODS či Red Bull. Vyštudoval podnikové hospodárstvo na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je ženatý a vo svojom voľnom čase sa zaujíma najmä o grafiku, cestovanie a šport.  

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.