Tlačové správy

SK – ORION Instantná platba sprístupňuje rýchle prevádzkové financovanie

11. december 2014

Kysucké Nové Mesto, 9. decembra 2014 – Celých 68 % malých a stredných podnikov dostáva za svoje pohľadávky zaplatené neskôr než v zákonnej lehote 30 dní – zároveň ale väčšina z nich platí svoje záväzky vo výrazne kratšej dobe. Často im tak nezostávajú finančné prostriedky na ďalší rozvoj alebo ani na bežnú prevádzku, pričom financovanie prostredníctvom klasického bankového faktoringu pre nich zostáva z dôvodu fixného nastavenia množstva ťažko splniteľných podmienok nedostupné. Jednoduché riešenie tohto problému ponúka služba ORION Instantná platba, ktorá umožňuje získať chýbajúce finančné prostriedky z neskoro platených faktúr prakticky okamžite, a to prostredníctvom systému investičnej aukcie a s využitím elektronickej výmeny dát EDI. Premiérovo bola ORION Instantná platba prednedávnom predstavená v centre Českej národnej banky.

Z rozsiahleho výskumu medzi viac než 5000 firmami s ročným obratom 1 – 100 miliónov českých korún, ktorý urobila spoločnosť Investiční aukce, partner služby ORION Instantná platba a zároveň držiteľ licencie Českej národnej banky na poskytovanie platobných služieb, ďalej vyplynulo, že 53 % malých a stredných podnikov platí svoje záväzky do 30 dní. Dostávajú sa tak do nepríjemnej situácie, keď čakajú na peniaze od veľkých odberateľov, ale rýchlo potrebujú prostriedky na mzdy či nákup nutného materiálu. Riešením je prevádzkové financovanie s pomocou ORION Instantnej platby od spoločnosti CCV Informačné systémy, ktorá umožňuje získať 75 % výšky pohľadávky prakticky okamžite a zostávajúcich 25 % po zaplatení odberateľom. 

Skrytý potenciál

Pritom faktoring, teda financovanie krátkodobých úverov poskytnutých pri dodávkach tovaru alebo služieb, má v Českej republike pred sebou veľký potenciál. Jeho prostredníctvom je tu totiž predfinancovávaných len okolo 3 % faktúr, oproti tomu napríklad vo Veľkej Británii sa jedná o takmer 14 %. Práve túto skutočnosť chce CCV Informačné systémy v spojení s poskytovaním služieb EDI využiť, ako potvrdzuje David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy: „ORION Instantná platba je úplne novou doplnkovou službou riešenia ORION EDI. Využíva skutočnosť, že naše konsolidačné centrum ORION každý mesiac prenesie viac než dva milióny dokladov tisícom obchodujúcich protistrán. Po aktivácii tejto služby stačí kliknúť na vybranú pohľadávku a zaistiť si tak príslušné finančné prostriedky až o niekoľko mesiacov skôr, čo môže byť napríklad pre ďalší rast mladej a rýchlo sa rozvíjajúcej firmy kľúčové. Takéto firmy pritom v drvivej väčšine prípadov na klasický bankový faktoring s celým radom prekážok a obmedzení nedosiahnu.“ 

Rýchlo a jednoducho, s využitím výhod EDI 

ORION Instantná platba prináša zákazníkom ORION EDI jednoduchý a efektívny spôsob financovania pohľadávok z obchodného styku v priebehu len niekoľkých sekúnd. Stačí si v ORION EDI vybrať jeden či viac obchodných prípadov, v ktorých treba získať finančné prostriedky skôr než po skončení splatnosti príslušnej faktúry. Jediným kliknutím si tak môžu zákazníci určiť, pri ktorých faktúrach získajú 75 % ich hodnoty na účet, a to najneskôr do troch dní. 

Bez mnohých obmedzení aj zbytočnej administratívy 

Kliknutím na príslušnú faktúru všetky starosti pre záujemcov o predfinancovanie končia. Požadované peniaze prídu rýchlo na účet a konsolidačné centrum ORION zaistí kompletné vytvorenie, odovzdanie, elektronické podpísanie aj dôveryhodnú archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov. Navyše, na rozdiel od bežného faktoringu, neobsahuje ORION Instantná platba žiadne paušálne podmienky pre postupovanie pohľadávok (napríklad z hľadiska minimálneho obratu či počtu odberateľov) a súvisiaca administratíva je obmedzená na minimum. Samozrejmosťou je, že aktivácia služby je úplne zadarmo a netreba platiť akékoľvek poplatky, tak ako je to bežné u bankových domov.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.