Tlačové správy

Obchodné reťazce na výmenu obchodných dokladov jednoznačne preferujú EDI komunikáciu

10. november 2014

Brno, 3. novembra 2014 – O plnohodnotné využívanie EDI (Electronic Data Interchange) opiera svoje obchodné a logistické procesy výrazná väčšina maloobchodných reťazcov pôsobiacich na českom trhu. Medzi 30 najväčšími z nich dosahuje tento podiel dokonca 77 %. Údaje vyplynuli z rozsiahleho prieskumu spoločnosti CCV Informačné systémy, ktorý sa okrem tradičných potravinárskych reťazcov zameral aj na hobby markety, internetové obchody alebo reťazce so spotrebnou elektronikou, drogistickým tovarom, kozmetikou či nábytkom a bytovými doplnkami.   

Výsledky prieskumu potvrdzujú trend nastolený v posledných rokoch, kedy sa elektronická výmena obchodných dokladov prostredníctvom EDI presadzuje stále častejšie, a to nielen na retailovom trhu. Príkladom môže byť oblasť automotive, logistiky, stavebníctva či najnovšie obchodu s elektromateriálom alebo gastroslužieb. Túto skutočnosť dokladajú aj údaje z konsolidačného centra ORION EDI spoločnosti CCV Informačné systémy, ktoré minulý rok zaznamenalo medziročne viac než 20% nárast počtu prenesených správ.

Čo najviac dodávateľov, čo najviac správ 

Aj keď sú pozitívne dôsledky zavedenia EDI neoddiskutovateľné (ako na strane odberateľa, tak aj na strane jeho dodávateľov), jeho najväčší potenciál sa skrýva jednak v zapojení čo najvyššieho podielu dodávateľov do EDI komunikácie, jednak vo využívaní čo najväčšieho počtu EDI správ – dokladov. „Okrem už bežnej objednávky a faktúry sa odberatelia snažia motivovať partnerov k zavádzaniu ďalších správ, ako je napríklad avízo o dodaní tovaru. U odberateľov sú najčastejšie využívané správy avízo o príjme tovaru alebo vratky,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy a dopĺňa: „Podobne je to s notifikačnými správami, ktoré sú často zásadné, pretože upozorňujú na možné problémy pri dodávkach tovaru alebo fakturácii. Stále častejšie sa tak firmy môžu stretnúť aj s obchodnou námietkou prostredníctvom správy COMDIS. Evidujeme však aj také správy, ktoré zatiaľ svoj potenciál plne nevyužili, napríklad katalóg tovaru a cien (PRICAT) alebo správa o stave zásob (INVRPT).“  

Ďalším záverom prieskumu je, že aj keď sa už EDI stalo u väčšiny obchodných reťazcov samozrejmosťou, elektronická výmena dokladov nepokrýva zďaleka kompletný pohyb obchodných, daňových či logistických dokladov. Z tohto dôvodu doteraz tieto firmy nedosiahli výhody spojené s EDI v plnej miere. Veľa z nich využíva len základné doklady ako je objednávka (ORDERS) a faktúra (INVOIC), zatiaľ čo EDI procesne nasadené na ďalšie logistické doklady (najmä dodací list DESADV) rozšírilo len 40 % firiem z tridsiatich najväčších reťazcov.  

Najširšiu komunikáciu využívajú reťazce Globus, Makro a Coop Morava

Naopak množstvo obchodných reťazcov, ktoré sú na čele rebríčka zavádzania EDI, už výhody pokrytia čo najväčšieho počtu dodávateľov aj obchodných a logistických procesov pochopila a úspešne ich využíva – okrem iného na výrazné úspory. Poradiu vládne obchodný reťazec Globus (vrátane hobby marketov Baumarkt) s deviatimi používanými EDI správami, nasledovaný reťazcami Coop Morava a Makro (8 správ), Albert, Interspar (patriaci do korporácie Ahold) a Tesco (7 správ). Kompletný prehľad obchodných reťazcov a EDI správ, ktoré používajú pri elektronickej komunikácii so svojimi dodávateľmi, nájdete tu.

Rozmach EDI aj na Slovensku 

Obdobný prieskum uskutočnila spoločnosť CCV Informačné systémy aj na Slovensku, kde je počet pôsobiacich maloobchodných reťazcov nižší. Napriek tomu aj tu dochádza k razantnému rozvoju EDI komunikácie medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi. Čo sa týka subjektov, ktoré sú tu v nasadení EDI najaktívnejšie, je situácia obdobná ako v ČR. Na čele je obchodný reťazec Metro (Makro v ČR) s ôsmimi správami, nasledovaný spoločnosťami Tesco (7 správ) a COOP Jednota Slovensko. Tá má síce spoločnú EDI stratégiu, ale jej jednotlivé družstvá riešia svoju EDI komunikáciu oddelene a prijímajú tak od štyroch do ôsmich EDI správ.

Súvisiace

  • Viac o EDI (Electronic Data Interchange)

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.