Tlačové správy

Čiarové kódy prezradia spotrebiteľom o tovare takmer všetko

15. február 2013

Brno, 13. februára 2013 – Zdieľanie informácií o potravinách so spotrebiteľmi sa stáva veľkou témou, ktorá silnie nielen so zmenou správania zákazníkov a rozvojom technológií, ale aj s novými povinnosťami výrobcov a predajcov s prijatím novej európskej smernice 2011/1169/EU o poskytovaní informácií o potravinách koncovým spotrebiteľom. Vďaka využitiu lineárneho čiarového kódu, ktorý obsahuje štandardné GTIN, na obale tovaru a pomocou aplikácie v inteligentom telefóne sa dá zákazníkom povedať všetko potrebné. Pritom takmer dve tretiny obchodníkov a výrobcov dnes vnímajú čiarový kód na obale len ako nosič informácií pre logistiku.

Prieskum: GTIN nie sú len informácie o cene produktu

Na identifikáciu tovaru v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca sa využíva tzv. GTIN (Global Trade Item Number) predtým známe pod skratkou EAN. Napriek tomu že pre výrobcov, obchodníkov aj logistické firmy práca s ním predstavuje každodennú rutinu, bežným spotrebiteľom, ktorí sa s ním stretávajú v podobe čiarového kódu na väčšine rýchloobrátkového tovaru, doteraz neprinášal žiadny praktický úžitok.

„Skúsenosť z trhu potvrdzuje, že súčasný trend používania QR kódov na obaloch často zavádza spotrebiteľa do nevyžiadaných informácií. Výrobcovia pritom deklarujú nedostatok priestoru na etikete na poskytovanie informácií, ktoré chcú alebo musia dať zákazníkom. Úspešné modely ukazujú, že QR kód môže poslúžiť skôr na stiahnutie aplikácie pre telefón zákazníka, zatiaľ čo GTIN nesie jednoznačné ID produktu a ďalšie naň naviazané informácie,“ hovorí Petr Ondrášek, riaditeľ pre strategický rozvoj zo spoločnosti CCV Informační systémy, ktorá je technologickým dodávateľom aplikácií pre inteligentné telefóny.

Ako ukázal aktuálny prieskum, realizovaný zo strany GS1 Czech Republic a CCV Informační systémy na pražskom Retail Summite, samotní manažéri firiem pôsobiacich v retailovom prostredí chápu GTIN na obale prevažne ako logistickú informáciu. Len tretina si uvedomuje, že čiarový kód môže byť kľúčom k celému radu pre spotrebiteľa zaujímavých informácií o produkte. To sa však s nástupom inteligentných telefónov a používateľsky zameraných aplikácií môže veľmi rýchlo zmeniť.

Nový rozmer využitia čiarových kódov

Za správnu a jedinečnú identifikáciou každého produktu pomocou GTIN (EAN) zodpovedá vždy ten subjekt, ktorý tovar dodáva na trh. Príslušný číselný rozsah pre vygenerovanie GTIN prideľuje združenie GS1 Czech Republic, ktorá je ako jediná v ČR oprávnená k registrácii subjektov do Systému GS1.

Veľkého potenciálu pre využitie čiarových kódov konečnými spotrebiteľmi si je Pavla Cihlářová, riaditeľka GS1 Czech Republic, vedomá: „Zákazník požaduje stále viac informácií o ponúkaných produktoch a využitie čiarových kódov na tento účel sa vďaka masívnemu rozšíreniu inteligentných mobilných telefónov priam ponúka. Staré dobré skenovanie čiarového kódu tak je vďaka moderným technológiám postavené do úplne novej, atraktívnej úlohy – zákazník naskenovaním kódu prostredníctvom mobilu zistí všetko, čo aplikácia o tovare umožňuje dohľadať,“ a dodáva: „Prieskum globálnej organizácie GS1 navyše ukázal, že zákazníci sú voči mobilným aplikáciám veľmi kritickí. Chcú len dôveryhodné a kvalitné informácie.“

Úspešné aplikácie sa orientujú na pôvod potravín alebo možnosti predaja
Rastúce nároky spotrebiteľov na maximum informácií o tovare už ponúkanom na pultoch obchodov sa rozhodli v plnej miere uspokojiť Templářské sklepy Čejkovice. S pomocou inteligentného telefónu a mobilnej aplikácie Templářská vína môžu teraz zákazníci načítať všetky dostupné informácie o víne priamo z fľaše z čiarového kódu, ktorý je nedielnou súčasťou etikety každej predávanej fľaše rady Sanctus Victoria.

„Načítaním čiarového kódu pomocou novej verzie multiplatformovej aplikácie Templářská vína získa zákazník o danom výrobku množstvo užitočných informácií, ktoré mu uľahčia správny výber. V okamihu sa tak dozvie všetko o charaktere vína, príslušnej vinici či technológii výroby. Zistiť ale môže aj podrobnosti ohľadnom zberu, počtu nafľašovaných kusov alebo dokonca on-line aktuálny stav skladových zásob. Veľmi dôležitá je možnosť dôveryhodného overenia certifikácie vína dozornými orgánmi s odkazom na vykonanie laboratórnych a senzorických hodnotení,“ popisuje Petr Ondrášek. Po poskytnutí všetkých transparentných informácií sa môže zákazník dostať až k on-line nákupu alebo GPS navigácii na najbližšie miesta predaja.

Štandardy GS1 základom kvality dát

Prístup spoločnosti Templářské sklepy Čejkovice, ktorá je k svojim zákazníkom úplne otvorená, je plne v súlade s aktuálnymi zákazníckymi požiadavkami, kedy jednoduchá dostupnosť a kvalita informácií o produkte predstavujú životne dôležitú súčasť úspešného obchodovania. „Kvalitné dáta poskytnuté spotrebiteľom pritom úzko súvisia s kvalitnou identifikáciou a štandardmi GS1, preto je táto problematika jednou z kľúčových pre GS1 Czech Republic,“ uzatvára Pavla Cihlářová.

Správne informácie v správny čas

Väčšiemu využitiu kombinácie čiarového kódu na obale a mobilného telefónu nahráva aj prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011 a pripravovaná novela zákona o potravinách. Nová legislatívna úprava, ktorá u nás začne platiť od decembra 2014, prináša vyššie nároky na poskytovanie informácií o potravinárskych výrobkoch konečnému spotrebiteľovi. „S ohľadom na obmedzený priestor na obaloch možno očakávať, že výrobcovia a obchodníci na splnenie týchto náležitostí využijú práve mobilné aplikácie,“ hovorí Ondrášek.

__________________________________________

GS1 Czech Republic, najvýznamnejšia organizácia zaoberajúca sa implementáciou globálnych štandardov na českom trhu s cieľom zvýšenia efektivity a transparentnosti logistických a dodávateľsko-odberateľských procesov, a to aj na medziodborovej úrovni. Systém GS1 je najrozšírenejším štandardom svojho druhu na svete s viac než 40-ročnou úspešnou históriou.

CCV Informačné systémy pôsobí na trhu od roku 1992. Patrí k významným hráčom domácej scény odboru informačných systémov. Sídli v Brne (divízia CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s ďalšími pobočkami v Opave (divízia CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckom Novom Meste (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji logistických riešení, implementácii WMS systémov (CCV Riadený sklad) a podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics). Špecializuje sa na riešenia pre elektronickú fakturáciu, dôveryhodnú archiváciu, elektronickú výmenu dát EDI (konsolidačné centrum Orion) a bezpapierový obeh obchodných dokladov. Ďalej vyvíja špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu a aplikácie pre inteligentné telefóny. Je nositeľom titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.