Tlačové správy

Alza zavádza elektronickú výmenu dokladov EDI od CCV

4. máj 2015

Brno, 28. apríla 2015 – Najväčší český internetový predajca naplno spustil proces zavádzania elektronickej komunikácie EDI (Electronic Data Interchange) pre efektívnejšiu výmenu obchodných dokladov so svojimi dodávateľmi. Tento inovačný proces prináša okrem zrýchlenia a zefektívnenia výmeny obchodných dokumentov aj významné úspory vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Zavádzanie elektronickej dokumentácie v Alze zahŕňa faktúry (INVOIC), objednávky (ORDERS) a avíza dodávok (DESADV), elektronickú obdobu papierového dodacieho listu. V prvej fáze, ktorá trvala necelé dva mesiace, sa podarilo bezproblémovo zapojiť 30 % dodávateľov, čo predstavuje viac než 50 % objednávok a vyše 40 % dodávateľských faktúr, ktoré boli v tomto krátkom čase prevedené z papierového do elektronického formátu prostredníctvom riešenia ORION EDI od CCV Informačné systémy.

ORION EDI si Alza.cz vybrala na základe dlhoročných skúseností spoločnosti CCV Informačné systémy s oblasťou elektronickej fakturácie a elektronickej výmeny dokladov a s tým súvisiacim množstvom referencií veľkých odberateľov. Z pozície lídra internetového predaja tak zvolila tuzemského lídra v oblasti služieb EDI.

Papierové doklady pre dodávateľov e-shopov rýchlo miznú

V Českej republike bola elektronická výmena dát dlhú dobu doménou najmä rychloobrátkového tovaru (FMCG a DIY) alebo automotive. V posledných dvoch rokoch však CCV Informačné systémy pomohli rozbehnúť EDI komunikáciu významných odberateľov so stovkami ich dodávateľov v nových odvetviach. Úspešné projekty elektronizácie obchodných a logistických dokladov tak nachádzajú uplatnenie v nových oblastiach moderného obchodu, ako sú práve internetové obchody. Vzhľadom na dynamický rozvoj tohto odvetvia je pochopiteľné, že s rastom tržieb rastie aj počet obchodných dokladov, ktoré si tieto firmy so svojimi dodávateľmi vymieňajú. V prípade spoločnosti Alza.cz, ktorá stojí v popredí tohto inovačného procesu, platí táto skutočnosť dvojnásobne:

„Automatizácia výmeny obchodných dokladov prostredníctvom EDI sa pre nás stala takmer nutnosťou. Máme niekoľko stoviek dodávateľov, preto veľmi vítame bezchybnosť a rýchlosť, ktorú prináša štruktúrovaná výmena dát realizovaná priamo medzi jednotlivými podnikovými systémami. Spočiatku sme vnímali ako najzaujímavejšie rozvíjať správu DESADV, ale teraz by som vyzdvihol najmä dopady na samotnú automatizáciu spracovania faktúr. To všetko pri súčasnej redukcii nákladov, ktoré sú s týmito procesmi spojené,“ hovorí Rudolf Žůrek, riaditeľ logistiky Alza.cz. Cieľom na rok 2015 je rozšírenie elektronickej komunikácie aj na ďalších obchodných partnerov a previesť do elektronickej výmeny dát 80 % dokladov.

Spoločná reč k 100% pokrytiu obchodných a logistických procesov

Opakovane potvrdenou skutočnosťou z praxe je, že plný potenciál EDI sa skrýva v zapojení čo najväčšieho počtu dodávateľov a využívanie čo najviac EDI správ. „Som veľmi rád, že Alza svojím prístupom k elektronizácii dokladov ukazuje cestu aj ďalším partnerom na trhu, ktorí široké možnosti a výhody využitia EDI ešte len objavujú. Krokom správnym smerom sú tak aj úvahy o zavedení ďalších EDI správ ako napríklad ORDRSP, teda potvrdenie objednávky, v ktorej dodávateľ zákazníkovi v odpovedi na jeho objednávku hovorí, aký tovar dodá, aký nie, prípadne či došlo k nejakým zmenám,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy. 

Tým však potenciál EDI zďaleka nekončí, EDI komunikácia predstavuje štandard, ktorý pomáha prepájať aj ďalšie obchodné procesy, ako potvrdzuje David Reichel: „EDI je spoločná reč medzi systémami. Nenapadá mi jediný obchodný či logistický proces, ktorý by štandard EDI nedokázal pokryť, a to ich evidujeme viac než sto. Počínajúc výmenou dát o obchodných protistranách cez informácie o tovare, ponuky a dopyty, nákup a predaj, logistiku, prepravu, opravné daňové doklady alebo vratky až po platobné informácie. Záleží čisto na tom, ktoré konkrétne procesy potrebuje daná firma riešiť a elektronicky previazať.“

Na kompletnú identifikáciu v rámci EDI komunikácie využije Alza.cz prínosy globálnych štandardov GTIN (Global Trade Item Number) a GLN (Global Location Number).  V podobe čiarového kódu na tovare všeobecne známy GTIN jednoznačne identifikuje všetky produkty, GLN každý článok dodávateľsko-odberateľského reťazca (vrátane všetkých skladov, predajní či ďalších pobočiek) a jeho konkrétne umiestenie.  

—————————————————————————–

CCV Informačné systémy pôsobí na trhu od roku 1992. Patrí k významným hráčom domácej scény odvetvia informačných systémov. Sídli v Brne (divízia CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s ďalšími pobočkami v Opave (divízia CCV eBusiness) a na Slovensku (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji logistických riešení, implementácii WMS systémov (CCV Riadený sklad) a podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics). Špecializuje sa na riešenia pre elektronickú fakturáciu, dôveryhodnú archiváciu, elektronickú výmenu dát EDI (konsolidačné centrum Orion) a bezpapierový obeh obchodných dokladov. 

O spoločnosti Alza.cz, a.s. 

Spoločnosť Alza je lídrom českého a slovenského internetového trhu s dvadsaťročnou históriou. V roku 2005 prekročila Alza, ako prvý internetový obchod v histórii, miliardovú hranicu obratu. Svoju výsadnú pozíciu upevňuje Alza každý rok. V roku 2014 dosiahla obrat bez DPH vo výške 11,5 miliardy Kč a vybavila viac než 4,8 mil. objednávok. Denná návštevnosť webových stránok Alzy presahuje 400 tisíc užívateľov. Jednotkou na trhu je spoločnosť najmä vďaka bezkonkurenčnej skladovej dostupnosti tovaru, širokej ponuke produktov a nadštandardným predajným aj popredajným službám. Jedine v Alze môžu spotrebitelia navštíviť prvý Apple Shop v strednej a východnej Európe. Za svoje obchodné úspechy získala Alza množstvo prestížnych ocenení, napr. Shop Roku 2011 až 2014, MasterCard Obchodník roku 2012 a 2013 v kategórii internetový predajca, najlepšia E-commerce aplikácia roku 2014 a celý rad ďalších.


Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.