x.400

x.400 je komunikačný štandard, ktorý sa využíva na prenos EDI správ medzi obchodnými partnermi a ich EDI providermi. 

Ide o e-mailový systém, ktorého sieť tvoria x.400 operátori, ktorí sú navzájom prepojení. Títo operátori sa starajú o zasielanie a distribúciu správ. 

x.400 systém je ideálnym nástrojom na prenos dát v rôznych formátoch tam, kde sú kladené vysoké nároky na bezpečnosť prenosov – okrem EDI má využitie napr. v armáde