Workflow

Schéma vykonávania nejakej komplexnejšej činnosti (procesu), rozpísaná na jednoduchšie činnosti a ich väzby. Obyčajne sa týmto pojmom popisuje technológia riadenia podnikov, projektov, či spracovania dokumentov.

V podnikovej praxi sa dá pomocou workflow riešiť aj tok dokladov, ich schvaľovanie a zodpovednosť. Na kompletnú elektronickú správu všetkých prichádzajúcich dokumentov (napr. režijné faktúry) je možné využiť riešenie iNVOiCE FLOW, kde je možné si flexibilne schvaľovací workflow nastaviť.