WMS (Warehouse Management System)

WMS je systém na riadenie skladov, skratkou medzinárodného označenia Warehouse Management System. Ide o systém pre plnú automatizáciu a riadenie všetkých skladových operácií. Umožňuje podľa algoritmov nastavenej logistickej stratégie dynamicky riadiť všetku prácu v sklade tak, aby dochádzalo k vyššej výkonnosti, prehľadnosti a presnosti celej logistiky od zvýšenia výkonnosti pracovníkov až po zníženie logistických reklamácií. Sofistikovaný systém na riadenie skladu možno nasadiť ako nadstavbu na ľubovoľný ERP systém. Viac TU.