UN/EDIFACT (United National/Electronic Data Interchange for Administration Commers and Transport)

Pravidlá OSN pre elektronickú výmenu dát v správe, obchode a doprave. Ide o medzinárodný EDI štandard vyvinutý Organizáciou spojených národov (OSN).

Norma EDIFACT stanovuje:

  • súbor syntaktických pravidiel pre dátovú štruktúru
  • interaktívny výmenný protokol (I-EDI)
  • štandardné správy, ktoré umožňujú výmenu dokladov bez ohľadu na krajinu či odvetvie

Tieto pravidlá sú kľúčové pre elektronickú výmenu dát (EDI). 

  • ORiON EDI – komplexné riešenie na elektronickú výmenu dát