UCC (Uniform Code Council)

Organizácia v USA, ktorá spravuje a riadi systém EAN●UCC v USA a v Kanade.

Viac o EAN kódoch tu.