Štruktúrované dáta

Dáta, ktoré sú definované syntaktickými pravidlami (napr. definícia oddeľovačov, dĺžky položiek). Je možné ich spracovávať automaticky strojovo.

Príkladom štruktúrovaných dát sú EDI správy. Naopak napr. štandardné pdf štruktúrované dáta neobsahuje.