Strojové učenie

Forma umelej inteligencie, vďaka ktorej sa počítačové systémy učia na základe znalostí získaných z veľkej množiny dát. Vďaka strojovému učeniu sa počítačové systémy neustále zdokonaľujú a vykonávajú zadané úlohy lepšie a lepšie.

Strojové učenie má zatiaľ zo všetkých foriem umelej inteligencie najlepšie výsledky a uplatnenie v praxi. Príkladom sú chatboty, spamové filtre alebo automatické prekladače do cudzích jazykov.

Strojové učenie využíva aj riešenie iNVOiCE FLOW na automatizáciu spracovania prijatých faktúr.