SLSRPT (Prehľad predajov)

Sales data report mesage

Správu zasiela odberateľ svojim dodávateľom. Môže obsahovať údaje o predajoch podľa predajných miest s uvedením výrobkov, predaného množstva, ceny a propagačných akcií, ktoré sa dajú využívať na plánovanie výroby alebo na štatistické/marketingové účely.

Súvisiaci produkt: