Riadenie zásob v sklade

V sklade hovoríme o operatívnom riadení zásob. To predstavuje samotné zaobstarávanie a udržovanie konkrétnych zásob v sklade, ich pohyb na predajne, k odberateľom či dopravným spoločnostiam. Riadenie zásob je teda činnosť, pri ktorej je hlavným cieľom udržiavať zásoby na potrebnej úrovni, aby nedochádzalo k množstevnému a časovému nesúladu medzi procesom výroby u dodávateľa a procesom spotreby u odberateľa. Na evidovanie stavu zásob a ich pohybov v sklade sa využívajú systémy pre skladové hospodárstvo.