REQUOTE (Vyžiadanie cenovej ponuky)

Request for quotation

Tento typ správy umožňuje odberateľom vyžiadať si od dodávateľov informácie o cenách, doprave a ďalších podmienkach budúcej transakcie. Odpoveďou na túto správu je zo strany dodávateľa správa QUOTES.

Súvisiaci produkt: